Heden, anno 2010

De Dillenburglaan bevindt zich tussen de Schonenbergsingel en de Waldeck Pyrmontlaan.

Het is een kleine straat met veel groen. In de Dillenburglaan staan acacia’s, deze bomen staan tussen de stoeptegels en maken het trottoir zo hier en daar erg smal. Ook in de Schonenbergsingel en Waldeck Pyrmontlaan staan deze bomen, ze horen bij de wijk.

Vanaf het zuiden gezien staan aan de linkerzijde van de weg een aantal twee onder één kap woningen. Dan een bungalow en op de hoek met de Schonenbergsingel, de protestants christelijke basisschool ‘De Arnhorst”. Hiertegenover staan ook een aantal twee onder één kap woningen. Eén van deze huizen heeft de naam, ‘Klein Guldenhof’. Hiernaast staat een bungalow en een pas gebouwd huis. Op de hoek met de Waldeck Pyrmontlaan staat een witte bungalow. Dit perceel werd in vieren te koop aangeboden. Twee van de percelen zijn verkocht, hier zijn nieuwe huizen gebouwd: Dillenburglaan 2b en Waldeck Pyrmontlaan 7. De bungalow op de overige twee percelen is behouden gebleven en wordt weer bewoond.

Verleden

De Dillenburglaan was één van de lanen van voormalig villapark ‘Ma Retraite’. De Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen te Velp, waar de heer W. Honig directeur van was, wilde hier een villapark bouwen vergelijkbaar met Overbeek. De structuur van de straten is in deze periode ontstaan. 

De straatnaam Dillenburglaan dateert van 1918, toen de straten eigendom werden van de gemeente Rheden. De naam Dillenburg kan verwijzen naar een stad in Duitsland of het slot Dillenburg. Maar gezien de straatnamen en hun betekenis in de rest van de wijk gaan we er vanuit dat de naam verwijst naar een tak van het huis Nassau, Dillenburg.

Bijzonderheden

Nijverheid in het verleden

Pilaar met vaag tekst: ArnhorstIn de huidige protestants christelijke basisschool ‘De Arnhorst’ was vroeger de ‘Eerste Arnhemsche Handweverij’ gevestigd. Toen was de ingang niet aan de Dillenburglaan, maar aan de Daalhuizerweg gelegen. Op de huidige pilaren staat op de zijkant van de één nummer 6 en op de voorkant van de andere pilaar heel vaag Arnhorst afgebeeld. Zie foto, deze komt uit het privé album van de heer van Drunen. De heer Jan Withaar is bezig met een onderzoek naar de geschiedenis van de school.

 

Villa ‘Mezzo Monte’

Op de plaats van de witte bungalow op de hoek van de Dillenburglaan en de Waldeck Pyrmontlaan stond vroeger een prachtig groot huis, ‘Mezzo Monte’. Dit is Italiaans en betekent ‘Halverwege de Berg’. Dit huis, waar munitie lag opgeslagen, is in de oorlog verwoest.

Ds. Hegger

Ds. H.J. (Herman Johannes) Hegger (Lomm, 19-2-1916 – Velp, 21-8-2012) woonde samen met zijn vrouw aan de Dillenburglaan nr. 8. Ds. Hegger was een voormalig rooms katholieke priester, die in 1948 uittrad en predikant werd bij de H.J. Heggergereformeerde gemeente. Omdat zijn woning in Velp te klein was om alle uitgetreden priesters te helpen richtte hij de stichting "In de Rechte Straat" op. De Stichting (I.R.S.) kocht in 1962 de villa aan de Boulevard hoek Prins Hendrik en begon hier een opvanghuis voor rooms katholieke ex-priesters, 'De Wartburg'. Ds. Hegger werd zelf predikant-directeur en bleef dit tot 1993. Als de priesters zich niet langer konden verenigen met de strenge geloofsregels, kwamen ze letterlijk op straat te staan zonder geld of goed. In "De Wartburg" kregen ze onderdak, steun en tijd om na te denken hoe hun leven nieuwe richting te geven.

Ds. Hegger richtte ook een blad op met dezelfde naam I.R.S. Het verwierf in korte tijd duizenden abonnees. Meneer Hegger was ook mede oprichter van de Evangelische Omroep en auteur van verscheidene theologische boeken.

In 2021 verscheen een boek over De Wartburg, geschreven door dochter Loes Hegger. 

Pastorie

In 1972 wordt aan de Dillenburglaan 2A een pastorie van de Hervormde Gemeente gebouwd, waar Ds. Dijkstra gaat wonen en later wordt opgevolgd door Ds. Krijger (1980-1986) en Ds. Tigchelaar.

Bouw tusssen Dillenburglaan en Schonenbergsingel

Het stuk grond tussen de Dillenburglaan en de Schonenbergsingel was begin 20 eeuw eigendom van Jhr. H.M. van der Wijck van de tegenover liggende Villa de Arnhorst aan de Daalhuizerweg (hoek met de Schonenbergsingel). Het terrein bestond uit perceel F723 ‘opgaande boomen’ en F887 ‘tuin’.In 1933 nam Andries Hermanus de Kruif, bouwondernemer uit Arnhem, het eigendom over en ontwikkelde een plan voor 6 dubbele en 1 enkel huis. De aanvrage voor bouwvergunning is te vinden in de bouwdossiers GA 2508/131-95 en 2508/136-95. De architect was J.W.Franken. De bouwkosten waren f9000 voor een dubbel huis, en f5000 voor het enkele huis. De huizen werden in 1935 bewoond.

Het terrein werd verkaveld in 13 percelen en in delen verkocht.
Dillenburglaan 4 kwam in eigendom van, en werd bewoond door, Anna Maria Sophia Ter Kuile, douarière Dr. Gustaaf Willem baron van der Feltz. Dit deel van het eerste dubbele pand is aan het eind van de oorlog grotendeelsKaart van het terrein tussen de Schonenbergsingel en de Dillenburglaan verwoest en daarna herbouwd.
Dillenburglaan 6 t/m 12 en Schonenbergsingel 37 en 33 werden eigendom van de fam. Van der Grinten – Everard, en werden verhuurd.
Schonenbergsingel 35 werd eigendom van en bewoond door fam. Petri – Smeding.
Schonenbergsingel 31 t/m 25 kwam in eigendom van Hermanus Berendsen, metselaar/makelaar, en de huizen werden verhuurd.
Het enkele huis Schonenbergsingel 23 werd eigendom van en bewoond door Arie Kruymel.
Op de kaart (1975) is de indeling van de kavels te zien. Voor het enkele huis bleef er nog een puntvormig perceel over.