In de wijk nemen de scholen een belangrijke plaats in. De protestants christelijke basisschool ‘De Arnhorst’ en de openbare basisschool ‘Daalhuizen’ zijn niet meer weg te denken. De kinderen in de wijk op weg naar school en als de school uit gaat horen bij het straatbeeld.

Er was een tijd dat de maatschappelijke afkomst bepaalde, naar welke lagere school en vervolgonderwijs de leerling ging. Kinderen uit een arbeidersgezin moesten naar de Huishoudschool, kinderen uit een middenstandsgezin naar de ULO en alleen de kinderen van de notabelen mochten naar het stedelijk gymnasium. Er waren maar enkele uitzonderingen. 

De Arnhorst is pas verbouwd (2010) en heeft van binnen en van buiten een moderner aanzien gekregen. School Daalhuizen kende een montessori en een jaarklassen afdeling. De montessori afdeling is opgeheven. In de Egmondstraat bevindt zich een dependance van school Daalhuizen. Vanaf ? is Openbare School Daalhuizen een Daltonschool. 

Vroeger heette de huidige school Daalhuizen, School 1 en later Casimir. School De Arnhorst heette vroeger de Dillenburgschool. De ingang van de De Arnhorst bevindt zich aan de Dillenburglaan en de ingang van School Daalhuizen aan de Enkweg. Vroeger was dit aan de Vondellaan.

Ook aan de Schonenbergsingel heeft in het verleden een schooltje gezeten. Het betrof een school speciaal voor meisjes.

Over de historie van de scholen kunt u lezen in de volgende hoofdstukken.