Wij, Theo van der Hoeven en Anita Matser, namen in 2008 het initiatief de historie van de wijk Daalhuizen in kaart te brengen. Wij hebben elkaar leren kennen omdat we allebei actief waren in de wijk, Theo bij de Belangenvereniging Daalhuizen-Velp en Anita bij Wijkvereniging Daalhuizen-Oost. Tijdens een ontmoeting bleek beider belangstelling voor geschiedenis en zo ontstond het idee om de historie van onze eigen wijk in kaart te brengen. Met enthousiasme gingen we aan de slag. Theo begon met het verzamelen van informatie over de landgoederen en Anita over de nijverheid in de wijk.

In 2010 kregen we ondersteuning van Gerard Burgers, fotograaf van beroep, voor het maken van foto’s. Carla Kostelijk bood aan informatie te verzamelen over de ‘Vivare huizen’. En vanaf 2013 bood Bauke Tijmstra aan ons te helpen met de zoektocht naar informatie over Daalhuizen.

In de loop der tijd is er veel informatie verzameld over de wijk. We zochten naar een weg om alle informatie met belangstellenden te delen. Behalve dat we regelmatig publiceren in het blad Ambt & Heerlijkheid van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en we presentaties geven, besloten we ook tot het maken van een website. We vonden Roy de Geest bereid de website te maken. De droom, het uitgeven van een boek over de historie van Daalhuizen hebben wij hiermee niet opgegeven, maar we zien de website als een mooie gelegenheid voor belangstellenden om te reageren, zodat een nog completer, nauwkeuriger beeld ontstaat.

Ondanks onze inzet kunnen er onjuistheden in voorkomen, daarom zijn reacties en aanvullingen van harte welkom. Bij Contact staan onze gegevens.


Theo en Anita.