Kadastrale kaart uit ca. 1925

Willem Honig houdt zich als “projectontwikkelaar” bezig met de vorming van het geplande villapark. Percelen grond worden gesplitst en verkocht, aan particulieren en aan aannemers, en bebouwd met villa’s van uiteenlopende afmetingen en stijlen. Willem Honig heeft, als architect, diverse villa’s ontworpen en laten bouwen.

Bij de verkoop worden door de Exploitatiemaatschappij een aantal erfdienstbaarheden vastgelegd, waaronder:
- rooilijn op 5 meter voor gebouwen inclusief stoepen en verandahs
- teekening van de huizen goedgekeurd door de NV
- gebouwen voor niet meer dan twee gezinnen en geen onder- en bovenwoningen
- geen andere bestemming dan woonhuizen (voor 10 jaar)
- voor de rooilijn struik- of heestergewas lager dan 1 meter, geen groen blijvende opgaande boomen en geen getimmerten
- tot 10 meter van de weg of trottoir alleen afscheidingen door hekwerken van ijzer of gaas
- langs de weg of trottoir hekwerken goedgekeurd door de NV
- zijkant van huizen minimaal 3 meter van de erfgrens; niet voor bijgebouwen mits deze achter de huizen worden gesteld

Arnhemsche courant 30-01-1904 Ma Retraite Arnhemsche Courant Ma Retraite 9-1-1904  Arnhemsche courant 15-4-1916 Ma Retraite 

In de periode 1905 tot 1920 zijn een dertigtal villa’s gebouwd, zoals op de kadastrale kaart uit ca 1925 te zien is. Het oude landhuis stond er ook nog. De villabouw stagneerde mede onder invloed van de slechtere economische omstandigheden. De overgebleven gebieden werden later ingevuld, maar niet meer met villa’s vanuit het oorspronkelijke idee van villapark Ma Retraite. 
Van de villa’s zijn in het Gelders Archief de bouwaanvragen met bijbehorende ontwerptekeningen terug gevonden. In het kadaster archief zijn uit de kadastrale leggers de oorspronkelijke eigenaren van de percelen opgezocht.