Op deze pagina vindt u de disclaimer, zoals deze beschikbaar is gesteld door Historie van Daalhuizen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De website is van niet commerciele aard. De doelsteling is het verzamelen en delen van informatie en verhalen over de rijke historie van Daaluizen in Velp in het algemeen (historisch) belang. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is de informatie en zijn de verhalen op deze website verzameld. 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is vrij zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Het intellectueel eigendom berust bij Historie van Daalhuizen.

Geen garantie op juistheid

Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Historie van Daalhuizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Juli 2023