Ontstaan Afdrukken E-mail

In de eerste helft van de 20e eeuw behoort een groot deel van het huidige Zaalbosgebied bij het landgoed Daalhuizen. De familie De Roo – van den Santheuvel heeft op perceel E40 (159 are) een koetshuis met omliggendZaalbosgebied situatie 1945e schuren en moestuin aan de Laarweg (nu Rozenhagelaan). Zij zijn ook eigenaar van perceel E39 (bouwland 64 are) aan de zuidkant van de Arnhemsche Straat, en van perceel E52 (tuin, schuur, 95 are) ten zuiden van de villa’s Arnhemsche Straat 33 - 39. De percelen E53/54, E55 en E56 met struik- en boom beplanting tot aan de Achterweg (nu Van Berckstraat) behoren respectievelijk bij de villa’s aan de Arnhemsche Straat 31, 29 en 27.
Midden over het terrein loopt van noord naar zuid de overloop van de vijver van Daalhuizen naar het landgoed Larenstein. In het midden van perceel E52 ligt een vijver.
Bij de spoorwegovergang van de Laarweg staat een spoorwachterhuisje. Daar wordt een deel van het terrein als volkstuintjes door buurtbewoners gebruikt.

Uit een dossier bij het Gelders Archief (GA 2503 – 1944) komen de navolgende gegevens.
Na het overlijden van Henri Boudewijn de Roo in 1936, vraagt de architect J.H.Benier op 21 november 1940 namens Mevr. Douariere W.B.M. de Roo van Capelle Jkvr. Van den Santheuvel toestemming voor de bouw van een dubbel landhuis aan de Arnhemsestraatweg t.o. landgoed Daalhuizen. De gemeente Rheden is bereid mede te werken aan een wijziging van de bestemming voor de bouw van “enkele huizen”.
In 1941 komt er een “uitbreidingsplan Laarweg” met een stratenplan op tafel. In het  NW-deel liggen grote kavels (voor villa bouw), die inmiddels verkocht waren. In het ZW-deel grote kavels op het gebied van het koetshuis, en het O-deel rond de vijver. Er kon geen overeenstemming bereikt worden met de gemeente over de kosten van het stratenplan.
Na de oorlogsperiode is er weinig interesse in nieuwe villabouw, en komt er in 1948 een nieuw plan “Daalhuizen-Zuid”. Dit plan is echter nooit uitgevoerd. 

Na het overlijden van Jkvr. Van den Santheuvel in 1949 kopen de erven de Roo de gronden terug.
In 1957 wordt het gebied overgedragen aan het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, die de huizen in het westelijke deel gaat bouwen volgens het huidige stratenplan. Het koetshuis wordt afgebroken, en de spoorwegovergang van de Laarweg gaat dicht. De straten krijgen de namen Rozenhagelaan en Zaalboslaan. 

Kleurenfoto  Hulpkaart Velp


Langs de Arnhemsestraatweg verrijzen een aantal flatgebouwen.
In 1960 wordt het oostelijke deel eigendom van aannemingsbedrijf H.Fokkens en wordt dat deel ontwikkeld en bebouwd. Het zuidelijke deel met huizen van de architect Vincent Bijl, en het noordelijk en oostelijke deel van Wim van Mourik. De vijver wordt in het plan ingepast, en pas later gedempt als de grondwaterstand verandert door de bouw van het gebouw van de Waterleiding Maatschappij.   

luchtfoto Hulpkaart Velp 


Aan de noordkant van de Zaalboslaan wordt tussen de twee delen een alleenstaand huis (nr 29) van de fam. Wolthuis gebouwd.
Een gedeelte van de huizen wordt direct verkocht, de rest wordt verhuurd en in de jaren tachtig verkocht.

 

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin