Bakkerij Meeuwissen Afdrukken E-mail

Op de hoek van de Enkweg en de Koningstraat zit nog altijd het enige overgebleven winkeltje bakkerij Meeuwissen, dat nog altijd een familiebedrijf is gebleven. Het is een echte buurtbakker.

Familiebedrijf
Brief aanvraag bakkerij MeeuwissenDe opa van de huidige bakker, M. Meeuwissen begon al in 1905 als broodbakker. In 1911 werd door deze M. Meeuwissen de bakkerij aan de Enkweg A 173a begonnen. In het archief bevindt zich een brief waarin bakker Meeuwissen in 1910 het verzoek indient tot een vergunning voor het oprichten van een bakkerij met gemetselde bakkersovern aan de Enkweg. Er zijn ook enkele bijbrieven, in één ervan staat dat de inrichting zal dienen tot het bakken van brood, koek en suikerwerk.

De bakkerij werd overgenomen door een zoon van de heer Meeuwissen, de heer J. Meeuwissen. In een advertentie uit de Velpsche Courant van 15 maart 1940 staat vermeld: ‘Ons PAASCHBROOD verhoogt Uw feestgenot Bestelt het nog heden bij het van ouds bekende adres J. MEEUWISSEN’. Daarna werd de vader van de huidige bakker, C. Meeuwissen, de broer van J. Meeuwissen, de eigenaar van de bakkerij. Hij heeft van alle bakkers in Velp het langste het brood aan huis bezorgd. Ze waren al geruime tijd werkzaam in de bakkerij, maar in 1989 hebben J.A. Meeuwissen en zijn vrouw de bakkerij officieel overgenomen. In 2005 werd het 100 jarig bestaan van de bakkerij gevierd. Behalve het personeel helpen ook hun twee dochters regelmatig mee in de winkel.

Over het pand

De winkel voor de herbouwDe huisnummering in Velp was aanvankelijk per wijk, vandaar het nummer A 173a. Er zijn later omnummeringen geweest. Het huis heeft eerst nummer 23 gehad en kreeg pas daarna haar huidige nummer 25. In het archief bevindt zich de plattegrond van het oorspronkelijke huis. Meneer en mevrouw Meeuwissen stelden een foto van dit huis beschikbaar. Het mooie winkelpand en woonhuis zijn in oktober 1944 met een luchtaanval door een bom verwoest, alleen de garage bleef behouden. Meneer Otten was ooggetuige van dit drama. Het hele dak was eraf, alleen de muren stonden nog overeind. Er werd tijdelijk brood gebakken in de open lucht. De familie heeft in deze tijd in de Koningstraat op nummer 4 gewoond. Op 29 mei 1946 heeft J. Meeuwissen een vergunning aangevraagd tot een ‘herbouw in andere toestand’ van het perceel

Kwitantie

Enkweg 25. Hiervoor is in juni van dat zelfde jaar een vergunning verleend. De opgegeven bouwkosten waren ƒ23.900,-. (leges ƒ49,-) De architect K.J. van Os was bij de nieuwbouw betrokken. De opdracht voor de nieuwbouw kreeg, onder andere, de firma Meijrink aan de Enkweg. De kosten bedroegen ƒ1.151,85. Mevrouw Meijrink heeft nog de originele rekening in haar bezit. De aanvraag is van februari 1948.

Advertenties
In kranten werden regelmatig advertenties geplaatst om personeel te werven. Bijvoorbeeld in de Graafschap-bode van 23 -6-1925 werd voor terstond een flinke dienstbode gevraagd bij M. Meeuwissen, Mr. Bakker.In de Graafschap-bode van 7-2-1941 een net meisje voor de winkel. Ook op 1-11-46 werd een 'net meisje' gevraagd. Met de vermelding: tijd. Koniningstraat 4, Velp. (Door de oorlogsschade aan het huis werd uitgeweken naar de Koningstraat)

Venten

VentenIn de eerste helft van de 20e eeuw werd het brood nog rondgebracht met een handkar. Achtereenvolgens werd het brood daarna met een bakfiets (zie foto), paard en wagen, brombakfiets en uiteindelijk met een Dafje rondgebracht. De foto met de bakfiets moet in de ‘30 /’40 jaren gemaakt zijn. In die tijd waren er wel zes broodventers. Op de bakfiets zit de heer Chris Meeeuwissen. De foto is genomen in de Torckstraat. (ter hoogte van nummer 10). Zoon Chris (één van de broers van huidige bakker) reed met een oud bestel Dafje om brood rond te brengen. Zijn rijgedrag is hem een keer duur komen te staan, op de hoek van Pallandtstraat/Bergweg bij de SPAR winkel vloog hij over de kop. De hele buurt sprak erover.
In de winkel verkochten ze toen het brood nog rondgebracht werd alleen luxe artikelen, zoals chocolade en koekjes. De foto van het interieur van de winkel is van na de oorlog.

Etalage
De etalage van het huidige pand doet denken aan de vroeger zogenoemde uitstal- of uitsteekkasten. Dit waren houten constructies met ruiten, waarin artikelen werden uitgestald en die men aan de binnenzijde met deurtjes kon afsluiten, zodat het stof en roet van de olie- of kolenkachels, waarmee de winkels werden verwarmd niet binnen konden dringen. Boven de grote ruiten aan de buitenzijde zitten mooie glas in lood ramen, ook de deurtjes aan de binnenzijde zijn met glas in lood ramen ingezet. De etalage wordt nog steeds in een toepasselijke oude sfeer ingericht.Het interieur

Personeel
De hulp die misschien wel het langst voor de familie Meeuwissen heeft gewerkt, was mevrouw M.G. Otten. Jarenlang, om precies te zijn 37 jaar, heeft zij als winkeljuffrouw in de winkel geholpen met de verkoop. Tijdens het kinderbed van Johan Meeuwissen werd haar hulp gevraagd en sindsdien is zij gebleven. Haar man deed veel timmerklusjes voor de Meeuwisssen, onder andere aan de duivenhokken, dè hobby van Chris Meeuwissen.
Ook Hennie Gerritsen, dochter van de smid Gerritsen, heeft als winkeljuffrouw gewerkt. Zij heeft hier haar latere echtgenoot leren kennen, die ook werkzaam was voor de bakkerij. Zij vertelt over haar herinneringen in de  Koningstraat.

De heer en mevrouw Meeuwissen hebben de foto’s beschikbaar gesteld en een gedeelte van de informatie. Ook de heer Otten heeft hieraan bijgedragen.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin