Rozendaalselaan 61 Afdrukken E-mail

In dit grote huis aan de Rozendaalselaan 61 woont vanaf 1998 een gezin. Het huis heeft weer de naam 'Arva' en staat vanaf 2001 op de rijksmonumenten lijst. Het pand is dus niet alleen van belang voor de plaatselijke architectuur, maar ook voor de regionale en landelijke architectuur geschiedenis .Het statige huis vertoont invloeden van zowel het voor de periode rond de eerste Wereldoorlog kenmerkende conservatieve Traditionalisme als invloeden van de Engelse landhuis architectuur uit het laatste decennium van de 19 de eeuw.

 Voorzijde van de gids voor Velp, Rosendaal en Omstreken uit ong. 1910 Advertentie van handelskweekerij 'Nymphaea'

Het grote landhuis is gebouwd in 1914/1915 in opdracht van Cornelis Hendrik Boudewijn Alsche (1869-1935), die rijk was geworden met zijn Handelskwekerij 'Nymphaea' aan de Rozendaalselaan in Velp. Deze kwekerij genoot landelijke bekendheid en aanzien. Het Nieuws van Den Dag: kleine courant maakt op 15 augustus 1902 melding van een Tuinbouwtentoonstelling te Zeist, waar Koningin Moeder een bezoek kwam brengen. Citaat: '''Bijzonder interesseerde de Koningin Moeder zich ook voor de inzending Snijgroenplanten van den heer C.H.B. Alsche uit Velp. Dat trof H.M. blijkbaar zoo, dat zij tot driemaal de rijke inzending in oogenschouw nam.''
In der loop der jaren liet de heer Alsche verschillende grote panden in Velp bouwen, waaronder woonhuizen voor zijn eigen gezin. Het eerste huis was een villa aan de Rozendaalselaan in 1897. De vergunning voor 'Arva' werd in 1913 verleend.

Het ontwerp is van de architecten Arie Reinier Freem (1853-1921) en Gustav Cornelis Bremer (1880-1949). Zij hadden een architectenbureau in Arnhem aan de Prins Hendrikstraat 63. G.C.Bremer was tevens adjunct directeur van de Gemeentewerken in Arnhem. Later is hij rijksbouwmeester geweest.

In een advertentie uit de krant, Het nieuws van den dag: kleine courant d.d. 09-06-1914 vraagt mevrouw Alsche-Dekker: Omstreeks Aug. eene beschaafde kinderjuffrouw met goede gezondheid, niet beneden de 24 jaar bij 4 kinderen van 5-13 jaar, Kennis van Fransch en piano strekt tot aanbeveling, Uitv. fr. br. aan mevr. Alsche-Dekker Huize 'Arva' Rosendaalschelaan Velp (Gld)

Alsche liet in 1927 nog een verbouwing uitvoeren, maar in hetzelfde jaar verhuisden hij en zijn vrouw Anna Maria Dekker naar een kleiner huis aan de andere zijde van de straat.

Het huisnummer van 'Arva' was oorspronkelijk A 295a, later 59 en is tegenwoordig 61. De kwekerij had in 1915 het nummer 248a. Gezien het even nummer bevond de kwekerij zich vermoedelijk aan de oostkant van de Rozendaalselaan.

Het huis dankt zijn monumentale status niet alleen aan de grote omvang, maar ook aan deHuize Arva hoge mate van symmetrie van de voorgevel. Terwijl de hoofdvormen symmetrisch zijn, vertonen de details echter allerlei verschillen. Dit is goed te zien aan de vooruitspringende delen. De hoge (in neo-Tudorstijl) opgetrokken bakstenen schoorsteen en de erker met vakwerkbouw zijn de opvallendste details uit de Britse landhuisbouw. De serre is een typisch Nederlandse toevoeging. De guirlande op de naamsteen en de druiventrossen op de vergaarbakken van de regenpijpen verwijzen naar de handel in bloemen en fruit. Ook de naam 'Arva' (akkers) is een verwijzing naar de kwekerij.

Het interieur is door de verbouwingen van 1927 en 1938 niet noemenswaardig aangetast en verkeert grotendeels in oorspronkelijke staat. De vestibule heeft een zwartmarmeren lambrisering. Verscheidene vertrekken hebben houten betimmeringen en de woonkamer is voorzien van een haardpartij met bankjes aan beide kanten van het vuur.

Bovenstaande informatie komt uit een artikel in tijdschrift 'Orgaan van het Arnhems Historisch Genootschap 'Prodesse Conamur' van 1792', geschreven door J. Vredenberg. De heer Vredenberg is kunsthistoricus en woonachtig in onze wijk. Ook de foto van het landhuis is door hem gemaakt. De foto van het interieur en de plattegrond komen uit het boek 'Het moderne Landhuis in Nederland' (1916). De plattegrond toont de indeling van de benedenverdieping. Bij velen is het landhuis beter bekend als 'Sint Jozef', het voormalige klooster.

Interieur Huize Arva, 1913-1915 Plattegrond Huize Arva, 1913-1915

Het huis heeft een grote tuin, het achterste deel heeft een bosachtig karakter waar de uil zich nog weleens laat zien.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin