Verkaveling in 1935 Afdrukken E-mail

De situatie rond 1930 is weergegeven op de topografische kaart van Arnhem en omgeving.

Topografische kaart uit ca. 1930 Tuinmanswoning ca. 1925

Rond 1935 komt er een verkaveling van het gebied op gang.
Op 20 juni 1934 (Volgens een acte van levering bij notaris Putman Cramer te Velp; (GA 3152/1694-2011) wordt een stuk bouwgrond langs de Laarweg verkocht aan de heren Michiel Rehbijn en Roelof Tromp; hier worden 6 huizen gebouwd, het huidige Rozenhagelaan 6 t/m 16.

Volgens een acte van levering van 28 december 1934 bij notaris Putman Cramer te Velp (GA 3152/1694-2154), wordt een woonhuis met ondergrond, de “tuinmanswoning”, verkocht aan Gerrit Jan Gradus van den Bosch, metselaar, wonende Laarweg 2; anno 2010 is dat Rozenhagelaan 18.

Op 28 december 1936 wordt (acte bij notaris Putman Cramer te Velp) een stuk van de parktuin met vijver verkocht aan Jhr. Mr. Johan Jacob Eliza van den Brandeler, die aan de overzijde van de Arnhemsestraatweg in villa “Claerhout” woonde; dit perceel is nu Rozenhagelaan 18a.

Tenslotte wordt op 26 oktober 1937 (acte bij notaris Putman Cramer te Velp) door de erven Duijvené de Wit, de Villa Rozenhage ** en het landgoed (ged.) verkocht aan Ir. Jan Willem Boeseken voor fl 25.000,-

Verkaveling Percelen 1935

** In deze acte wordt voor het eerst Rozenhage zonder 'n' geschreven.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin