Park Daalhuizen Afdrukken E-mail

Na de verkavelGedeelte van Park Daalhuizen in verwaarloosde staating en de afsplitsing van Dordtwijck, het Zaalbosgebied en de Componistenbuurt blijft het gedeelte van Daalhuizen aan de noordkant van de Arnhemsestraatweg tussen de vijver en de Daalhuizerweg over.
Dit gedeelte wordt eigendom van de Staat. Er gaan wel allerlei geruchten over een bestemming en invulling van het terrein en de bebouwing. Het is nog in gebruik als stalling voor paarden, als in 1966 het landhuis en het koetshuis worden gesloopt.
In 1982 gaat het eigendom van het sterk verwaarloosde gebied over naar de gemeente Rheden, en worden er plannen gemaakt voor de inrichting als park.

 

In de loop der jaren zijn er veel krantenartikelen aan gewijd (GA 1515 ADC 7949):

-Een krantenartikel van december 1982: LANDGOED DAALHUIZEN WORDT OPENBAAR PARK. Vrijwilligers van Anders Werken en medewerkers van de gemeente gaan dit project ter hand nemen. Coördinator van natuurprojecten  Pieter Witte wordt genoemd en ook Piet Wentink helpt mee. Het ruim 2,6 ha grote terrein heeft in de loop der tijd verschillende bestemmingen gehad. Zo waren er plannen voor flats en woonhuizen. Vanuit de bevolking kwamen er echter zoveel protesten tegen deze bouwplannen, dat ze geen doorgang vonden. Het terrein kreeg bestemming natuurgebied.

-Een krantenkop uit november 1985 meldt:  EEN VAN DE OUDSTE EN BELANGRIJKSTE LANDGOEDEREN VAN VELP, DAALHUIZEN WORDT GERESTAUREERD. En: Ongetwijfeld is er van het zacht glooiende terrein een fraai wandelpark te maken.

-Op 27 januari 1986 schrijf een journalist: LANDGOED DAALHUIZEN BINNENKORT PARK IN ENGELSE STIJL.  Allereerst worden de tuinen van aangrenzende huizen, die te diep in het natuurgebied liggen, door de plantsoenendienst ingekort. In het landgoed worden paden aangelegd, waar die in lang vervlogen tijden ook lagen. Ook worden oneffenheden geëgaliseerd en hekken weggehaald. De paarden in de wei krijgen elders een graasveld. Om de waardevolle bomen niet te laten verdrukken wordt er flink gekapt. Er worden eiken geplant langs de paden, zodat die ook weer in oude luister worden hersteld. De klus omvat ook de renovatie van drie ingangen, aan de Daalhuizerweg, de Arnhemsestraatweg en de Beethovenlaan. Er worden zo’n 1200 rododendrons geplant en de beken en sprengen worden opgeschoond. De opknapbeurt kost zo’n 92.000 gulden. De provincie subsidieert het merendeel van het bedraKrantenknipsel opening Park Daalhuizeng.

Op 27 mei 1987 is het Park Daalhuizen officieel geopend.
Een krantenartikel met de titel, ‘Daalhuizen officieel geopend’ van mei 1987 vermeldt dat er in het park drie eiken zijn geplant. De openingshandeling bestond uit het planten van deze drie eiken door burgemeester T.J. Koek en wethouder Wind, geassisteerd door studenten van de Hogere Bosbouwschool. (jongens met baret)

In de afgebeelde oorkonde van 28 april 1987 staat dat er ter gelegenOorkonde GA1515heid van het Gouden Huwelijksfeest van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernard èn de Openstelling van het Park Daalhuizen door het bestuur  van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde  aan de bevolking van Velp een witbloeiende paardenkastanje is aangeboden. De boom werd geplant op de hoek van de Hoofdstraat en de Parkstraat achter de ‘bank der wijzen’ , Deze boom werd geplant in tegenwoordigheid  van het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Rheden, het bestuur van de K.M.T.P., leden van de Velpse bevolking  en de pers. In de oorkonde werd een wens geschreven: ‘Het is de wens van de schenkers, dat de boom moge groeien en bloeien tot vreugde van allen, die hem mogen aanschouwen.’

 

In een artikel over HERDENKINGSBOMEN in het blad Rheder Spreng (1996) schrijft Joop Comijs over de paardenkastanje onder andere: ‘In de grond bevindt zich een oorkonde in een verzegelde fles.’
De heer M. L. de Grip de toenmalige voorzitter van de K.M.T. P. vertelt: ‘Ik was aanwezig bij het planten van de paardenkastanje. Persoonlijk heb ik bij mevrouw Van Wandelen van Olde Dubbelink gevraagd om een stevige fles. Ik kreeg een lege cognacfles, hierin ging de oorkonde en de fles werd verzegeld met rode lak. De fles is in het plantgat van de boom gedaan. Het is heel goed mogelijk dat bij graafwerkzaamheden de fles ooit weer te voorschijn komt, hoewel het met de materialen van tegenwoordig niet waarschijnlijk is dat de fles er weer heel uitkomt. Bij deze zijn ze ‘gewaarschuwd’. Na afloop van het planten hebben we bij Olde Dubbelink een glas gedronken op het welzijn van de boom. Helaas heeft dit niet lang geholpen. Tijdens een Velper donderdag heeft er een oliebollenkraam te dicht bij de boom gestaan, en is door de hitte de boom zodanig aangetast, dat deze ter ziele is gegaan. Er is toen een nieuwe boom geplant op de hoek van de Hogeweg en de Van Galenlaan. Dit was een niet vruchtendragende boom, zodat bewoners van Nieuw Schoonoord geen last zouden hebben van de vallende kastanjes.’

In januari 1987 kondigt een krant aan dat het door de Laag Soerense kunstenaar H. Gobel vervaaPegasus in het parkrdigde kunstwerk ‘Pegasus’ binnenkort geplaatst gaat worden in park Daalhuizen. Gobel maakte dit bronzen beeld, een paard met vleugels een jaar of vijf geleden en heeft jarenlang tentoongesteld gestaan in de hal van het gemeentehuis. foto
Helaas was het beeld mikpunt van vernielingen, en is het naar elders verplaatst.

Bij de vijver staat sinds 1987 een groep stenen "zerken", een studieproject van René Hubbers en Loes van der Linde.

Het kunstwerk Blau Himmelhoch-goud in de vloer is in november 1990 geïnstalleerd. Het is een kunstwerk van Niek de Jong. Op de grond bevindt zich een zonachtige vorm van geel messing, verzonken in beton. Het andere onderdeel is een veelvormige ruimtelijke constructie, bestaande uit gebogen buizen met daarop een soort bladen van fel gekleurde blauwe kunststof. ‘Het symboliseert de kosmos en de aardse verbondenheid’, zei  wethouder C. van Dijk, die bij de officiële overdracht aan de gemeente op 9 november 1990 aanwezig was.

De vijver, en het monument bij de vijver, kunnen bij de beschrijving van het park niet onvermeld blijven. Beide bepalen mede het aanblik van het park. Officieel behoren ze niet tot het park omdat zowel de vijver als het monument bij het terrein van Dordtwijck horen. Het monument maakt onderdeel uit van het gemeentelijk monument Dordtwijck en wordt beschreven bij gemeentelijke monumenten, monument Daalhuizen.
De vijver die in de loop van de tijd vrijwel geheel dichtgegroeid was is in 1987 uitgebaggerd, en er is een onderlaag van bentoniet met een kunststof folie aangebracht. De vijver die gevoed wordt vanuit een dubbele sprengkop, is daarmee weer in oude glorie hersteld.

Bij de ingang van het park aan de Daalhuizerweg staan twee pilaren met de opschriften "DAAL" en "HUIZEN". Deze pilaren stonden vroeger bij de ingang van het landgoed op de hoek van de Daalhuizerweg en de Arnhemsestraatweg.

Het huidige Zwaarste eik van Velppark Daalhuizen staat vooral bekend om haar oude bomen en prachtige collectie eiken. Het zijn allemaal verschillende soorten eiken zoals de zomereik, de wintereik, de moseik, Hongaarse eik en de Amerikaanse eik. Speciale vermelding verdient de zwaarste eik van Velp met enorme kroonomvang. Deze eik, van ruim 200 jaar oud, is gebruikt voor het logo van de Belangenvereniging Daalhuizen-Velp. Iets voorbij de ingang aan de Daalhuizerweg staat links nog een monumentale boom, een kastanje. Voor verdere vermelding van de bomen kijkt u op de hieronder vermelde plattegrond.
Ten behoeve van Open Monumentendag 2012 werd er door de Belangenvereniging Daalhuizen-Velp een wandeling uitgezet met plattegrond. Klik hier voor de beschrijving van de wandeling.

 

               

 

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin