Fam. de Roo | Historie in de 20e eeuw Afdrukken E-mail

Landgoed 1910Na het overlijden van de kinderloze Engelbert de Roo, neemt neef Henry Boudewijn de Roo van Capelle het landgoed Daalhuizen over. 

Henry Boudewijn de Roo wordt geboren in Huize Weizigt op 5 april 1859.Huize Weizigt was een onderdeel van het landgoed Weizigt, gelegen onder Dubbeldam. Dubbeldam was een dorp op het eiland van Dordrecht. In tegenstelling tot landhuis Daalhuizen is Huize Weizigt blijven bestaan.
H. B. de Roo trouwt op 10 mei 1883 met Jkvr. Wilhelmina Bartholomina Maria van den Santheuvel van Capelle. Zij is geboren in Dordrecht op 5 september 1864, als dochter van Jhr. Francois Jacob van den Santheuvel en Jkvr. Henriette Bernardine Johanna Jantzon van Erffranten, vrouwe van Babylonienbroek.
Het jonge echtpaar krijgt in Dordrecht 4 kinderen: Gerard Francois ( 24 augustus 1884), Henri Bernard Francois Jacob (22 november 1885), Engelbertha Antoinette Henriette (5 februari 1887) en Willem Reinhard Constant (30 oktober 1890). De familie verblijft wisselend in Dordrecht (huize Weizigt) en op Daalhuizen.
De heer De Roo is een fervent paardenliefhebber. In mei 1886 wordt op het landgoed Weizigt de eerste steen gelegd voor een koetshuis in de eclectische stijl met elementen uit de gotiek en romaanse tijd. Hij steekt veel geld in de entourage van de paardenstal. De ruimten voor de koetsen en de paarden zijn met bijzondere tegels bekleed, zowel de vloeren als de wanden. De heren paarden staan in grotere stallen apart van de dames. Elk paard heeft zijn of haar eigen stal. In de kopergravures boven de ruiven staan de namen van de paarden zoals de heren: Juno, Sultan en Cesar en de dames Ketty, Selena, Byou, Flora, Alma, Seres en Saladin. Het gebouw bevat ook een keuken, een zadelkamer en een woning voor de koetsier en zijn gezin. De bovenverdieping was een hooizolder met stortkokers waardoor het hooi in de ruiven van de paarden gestort kon worden. Het koetshuis is gerestaureerd en is nu een rijksmonument.

In 1903 vraagt H.B. de Roo vergunning voor het bouwen van een koetshuis op Daalhuizen. [GPlattegrond koetshuisA 2503: 2152/775]. Ook dit koetshuis heeft een luxe uitstraling. De architect is Anthonie Ek (Azn) uit Dordrecht. Aan de zijde van de ingang zijn er zeer royale kamers voor bewoning van het personeel. Rechts naast de entree is een grote woonkeuken met grote schouw en een kolenfornuis. In de kamers zijn marmeren schoorsteenmantels aanwezig. Via het monumentale trappenhuis wordt de verdieping bereikt met diverse slaapkamers. Aan de achterzijde van het gebouw zijn een ruimte voor de koetsen, en de stallen voor de paarden gesitueerd. Er is op de verdieping een toneelzaaltje met een podium en een muziekzaaltje.

In 1910 vraagt de heer de Roo vergunning voor de bouw van een autostal op Daalhuizen, met het adres Arnhemschestraatweg A37 [GA 2503: 2169/412]

Koets voor Daalhuizen (Gelders Archief 1501.7) Koetshuis Daalhuizen

 

Mevrouw Groeneveld-Gerritsen (Torckstraat 17) haalt herinneringen op aan haar schoonouders Bertus en Everdina Groeneveld – Baank:
Begin 19De Roo van Capelle00 was de heer de Roo van Capelle eigenaar van het landgoed Daalhuizen. De foto (krantenknipsel) van de heer de Roo is waarschijnlijk gemaakt bij een evenement van Velp voor Oranje. Hij droeg deze vereniging een warm hart toe met financiele ondersteuning en kwam dan even kijken of alles goed verliep.
In die tijd was mejuffrouw Baank (Everdina Geertruida) werkzaam bij de heer en mevrouw de Roo van Capelle, als hulp in het huishouden. Zij had toen verkering met de heer Groeneveld, Bertus. Zij stuurden elkaar ansichtkaarten, waarvan er een aantal bewaard zijn gebleven. Hieruit kun je opmaken dat ze op twee locaties werkzaam was. Op landgoed Daalhuizen en in Huize Weizicht in Dordrecht. Toch hield de liefde tussen Bertus en Everdina stand, want in 1918 zijn ze getrouwd.

Begin 1900 worden er talloze verenigingen opgericht. W.R.C. de Roo draagt verschillende Velpse verenigingen een warm hart toe:
Van 1928 tot 1936 is hij secretaris van de Arnhemsche Hockeyclub AHC. De hockeyvelden liggen aan de zuidzijde van de Arnhemsestraatweg ten westen van Rozenhagen.

Hij heeft ook een grote rol gespeeld bij de Landelijke Rijvereniging Velp en Omstreken. Deze vereniging is opgericht in 1928. De start van deze vereniging verliep wat moeizaam. Beschermheer de Roo voorkomt opheffing en stimuleerde werkende leden om te oefenen.
De oprichting van een bijbehorend trompetterkorps dateert uit 1931. Een vierde trompet voor de Rijvereniging wordt door de Wel. Ed. Geb. Heer W. de Roo geschonken.
In 1936 wordt in het theehuis van de Wel. Ed. Heer de Roo vergaderd. In dit jaar vindt er ook een defilé plaats voor voorzitter de heer De Roo, die tijdelijk in hotel Naeff verbleef.
Na een enorme staat van dienst zegt de heer de Roo in 1950, na 22 jaar dienst, op als penningmeester en wordt benoemd als erelid.

De informatie over de rijvereniging komt uit Ambt & Heerlijkheid, het blad van de Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal (nrs. 180, 181, 182, 183 en 186). De artikelen zijn geschreven door Frans Wellink aan de hand van jaarverslagen en verslagen van bestuursvergaderingen.

Foto uit het gedenkboek W.R.C. de Roo wordt ook genoemd als voorzitter van de 'Vereeniging Velp voor Oranje'. In het gedenkboek staat vermeld dat hij bij 'Woudoord' een feestrede uitspreekt ter gelegenheid van het Zilveren regerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina op 4 en 5 september 1923. In het gedenkboek, gemaakt naar aanleiding van de festiviteiten wordt vader H.B.de Roo vermeld bij de notabelen, die hielpen met de voorbereiding van deze feesten.

Leden van familie de Roo

Op de foto leden van de familie de Roo op de schaats, ongeveer tussen 1910 en 1920. Ze vermaken zich op de vijver voor huize Daahuizen. Opvallend is de kleding die de familie draagt, lange rokken, petten. Rechts op de foto staan een aantal keukenstoelen met jassen. Enkele leden dragen hockeysticks. Links op de achtergrond het koetshuis

In de laatste oorlogsjaren mogen buurtbewoners in het bos bomen kappen, maar moeten zelf zorgen voor vervoer van het hout.

De Arnhemsche Courant van vrijdag 21 juli 1944 vermeldt: 'In de oranjerie van Huize Daalhuizen aan de Arnhemsche straat wordt Zaterdag en Zondag a.s. een zomertentoonstelling van Het Raskonijn gehouden'.

Mevrouw de Roo Concours Velpsche Harmonie 1946van Capelle draagt een warm hart toe aan de Velpsche Harmonie. In 1947 wordt het muziekconcours gehouden op het landgoed Daalhuizen. Bij het 75 jarig bestaan in 1948 vindt het feestconcert plaats op Daalhuizen [GA 1515 / ADC6837]. In een jubileumuitgave van 125 jaar Velpsche Harmonie verhaalt Joost Grob uit de oude doos dat er nog gerepeteerd is in het koetshuis in de tuin van de Roo.


In het deel van het landgoed ten zuiden van de Arnhemsestraatweg stond aan de Laarweg (nu Rozenhagelaan ) nog een koetshuis van De Roo. De heer Jaap Bollaart is daar in 1941 geboren.
Zijn opa en zijn ouders kwamen uit Dordrecht en werkten voor de fam. de Roo. Zijn ouders woonden in het koetshuis, wat deels als woonhuis werd gebruikt. In het andere deel stonden koetsen en een arrenslee, en was er een tuigenkamer. Het terrein bevatte een moestuin en weilanden, en er was een vijver met een watervalletje. Een deel werd in de oorlog gebruikt als volkstuin voor wijkbewoners. In de oorlog woonden diverse families in het koetshuis. Op de onbewaakte spoorwegovergang in de Laarweg is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto vol met eieren. De bebouwing is in 1956 afgebroken. En de spoorwegovergang is afgesloten.

Na het overlijden van Henry Boudewijn de Roo op 21 maart 1936 vertrekt de familie voorgoed naar Velp. Het landgoed in Dordrecht wordt verkocht aan de gemeente. Maar liefst vijftig verhuiswagens zijn er nodig om de inboedel over te brengen, volgens een folder van het Koetshuis Weizigt in Dordrecht.

In 1939 wordt het tuinmanshuis aan de Daalhuizerweg verkocht aan Maarten Jacob van der Graaf (Arnhemsestraatweg 23). De jongste zoon W. R. de Roo legt op 30 oktober 1940 de eerste steen voor het huis Dordtwijck en gaat weduwe de Roo van Capelle daar wonen.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin