Fam. de Roo en tuinmanshuizen | Historie in de 19e eeuw Afdrukken E-mail

In 1857 neemt mr. Engelbert Antonie de Roo van Westmaas en Groep het landgoed over van mr. G.J. van Hasselt. Zie gearceerde gebied op Kadastrale kaart van 1832.

Hij laat het landhuis afbreken en op dezelfde plaats een nieuw landhuis bouwen met stalgebouw.

Engelbert Antonie de Roo is geboren in Dubbeldam op 29 september 1819, als zoon van Francois de Roo van Westmaas en Groep en Johanna Antonetta van der Kaa. Hij trouwt op 26 juli 1849 in gem.Rheden met (volle nicht) Henriette Robertine Castendijk. Zij is geboren in Dordrecht op 9 februari 1821, als dochter van Robertus Joan Castendijk en Henrietta Hester Constantia de Roo, eigenaren van het landgoed Ommershof in Velp.

Kaart uit 1832 Nieuw Landhuis

 

Op 3 maart 1859 vestigt het echtpaar De Roo – Castendijk zich op Daalhuizen. Engelbert is een groot liefhebber van planten en bomen. In de kassen stonden zeldzame orchideeën, cactussen en varens. Bij de oranjerie stond een 'Agave americana' (oude naam 'Aloë uit de West-Indien). In 1886 kwam deze Agave tot bloei, wat zeer uitzonderlijk is. Om de uiteindelijk meer dan zeven meter hoge plant van voet tot top in detail te kunnen bekijken liet De Roo een hoge houten stellage bouwen.

Agave GA 1501-1064 paviljoen


De aanleg van het park had zijn speciale belangstelling. Er stonden diverse bijzondere bomen, zoals een sequoia (aan de Daalhuizerweg), een tulpenboom, een cedrus deodara en een vrij zeldzame hemelboom. Een aantal bomen zijn nog aanwezig in het park. In het park ligt een grote vijver gevoed door een spreng met twee koppen. Bij de hoofdkop van de spreng bevond zich een trap. Het verhaal gaat dat hier een aanlegsteiger was voor plezierbootjes, die bij feestelijkheden versierd met lampions op de vijver voeren.

Landgoed 1908
Ten noorden van de sprengkop bevinden zich nog oude loopgraven, die dateren uit de Franse tijd. In het noordelijkste deel van het park ligt een kuil, de “ketelberg”, een schuilplaats voor schapen.

Onder leiding van het echtpaar de Roo wordt het landgoed verder uitgebreid. Zie kadastrale kaart van 1908.

Het is niet verwonderlijk dat de liefhebbers van planten en bomen twee tuinmanshuizen laten bouwen. In 1869 verrijst een dubbel tuinmanshuis aan de Berg en Heideweg, met een steen in de zuidgevel met H.B. de Roo 26-7-1869, en in de noordgevel een steen met F.J. de Roo 26-7-1869. Het huis is nu een gemeentelijk monument.

In 1895 wordt een tuinmanshuis aan de Daalhuizerweg gebouwd, met een gevelsteen met E.A.H. de Roo 5 oct 1895 . Onder de daklijst staat op de gevel de naam Myosotis (vergeet me nietje).
In het Gelders Archief zijn een tweetal bouwaanvragen gevonden op naam van H.Haar namens hr. De Roo van Westmaas. Een voor een washuisje achter het koetshuis aan de Laarweg in 1893 [GA 2503 / 2142/171]. De ander voor de verbouw van het tuinmanshuis aan de Daalhuizerweg. De Gemeenteopzichter geeft op 17 september 1895 toestemming onder de bepaling dat de rooilijn minstens vijf meter van den Daalhuizerlaan is met het oog op mogelijk toekomstige bebouwing. [GA 2503 / 2143/1553].

Tuinmanshuis aan Daalhuizerweg Gevelsteen

Zowel Engelbert als zijn vrouw Henriette hebben een grote betekenis gehad voor de Velpse bevolking. Engelbert was een stille weldoener van velen en van menige vereniging. Henriette was oprichtster en voorzitster van een “algemeene bewaarschool” , en ziel en middelpunt van de Velpsche Vrouwenvereniging en van de stichting Moederlijke Weldadigheid.

Henriettte is in Velp overleden op 16 februari 1893; Engelbert in Velp op 21 november 1902. Zij zijn begraven op de Begraafplaats aan de Reinaldstraat.

[J. Bakker; “Begraven in Velp” ; 2005]

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin