Zandgat Afdrukken E-mail

Op oude kaarten die gedeelten van Velp tonen, staat vaak het woord "Zandgat". Dit woord slaat op een deel van Velp begrensd door de Wilhelminastraat zuidelijk, de Ringallee noordelijk en door de Bergweg en de Parkstraat westelijk en oostelijk. De Ringallee en de Bergweg zijn oude zandpaden of wegen. De Wilhelminastraat begrensde het vroegere dorp en nu het centrum. De Parkstraat was lang geleden de route vanaf het kasteel naar de kerk aan de Kerkstraat. Het noordelijk deel van de Rozendaalselaan was ook onderdeel van deze route. Dus kan de Rozendaalselaan vanaf de P.C. Hooftlaan tot aan de Wilhelminastraat beschouwd worden als een element in het Zandgat. Op de kadastrale kaart die opgemeten is in 1822, zijn binnen het Zandgat geen wegen aanwezig.

De oudste panden langs deze "randwegen" zijn ouder dan de woningen in het voormalige Zandgat. Heden ten dage is het gebied volgebouwd langs meerdere straten. Dat leidt tot vragen. Hoe oud zijn de woningen? Wanneer zijn de straten gevormd en bestraat met straatstenen. Met behulp van informatie uit het Gelders Archief: de bouwdossiers en van het Kadaster: het eigenaarsverloop van de percelen is veel duidelijk geworden. Dat wordt hierna beschreven met om te beginnen een opvallende constatering. In 1822 is het gebied grotendeels eigendom van de Familie Torck en daarna tot in de twintigste eeuw van de Familie van Pallandt. Beide families wonen in die tijd op het kasteel Rozendaal.

Meer informatie volgt.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin