Sloop en nieuwbouw Afdrukken E-mail

 

Braaksma en RoosIn de zeventiger jaren zijn de huidige Vivare woningen gerenoveerd. Daarna heeft er geen groot onderhoud meer plaatsgevonden. Daarom wilde Vivare rond 1995 de woningen slopen om plaats te maken voor nieuwbouw, maar dat is door veel protest van de bewoners toen niet doorgegaan.

Begin 2007 heeft Vivare de bewoners opnieuw benaderd. De eerste bijeenkomst werd in ‘Het Rhedens’ gehouden. Er werd een woonwensenonderzoek gedaan, en er werd een bewonerswerkgroep geformeerd. Het architectenbureau Braaksma & Roos presenteerde voorbeelden van mogelijkheid tot renovatie en het bureau ABT kwam met de bevindingen van een bouwkundig onderzoek.

Eind 2007 was er een concept plan, toch voor nieuwbouw. Dit bood meer woongenot voor hetzelfde geld. De Raad van Bestuur van Vivare keurde dit af, het was te duur, voornamelijk door het plan voor een ondergrondse parkeergarage.

Bouwplan 2009

Op de tekening is het definitieve bouwplan van 2009 te zien. Duidelijk werd wel dat de karakteristieke sfeer van de huizen behouden zou blijven en dat er niet meer huizen op het terrein worden gebouwd dan de 60 die er nu staan. Het ‘tuindorpidee’ zal gehandhaafd blijven en het blijft sociale woningbouw. Dat wil zeggen dat er een wettelijk maximum is gesteld aan de huurprijs.

 

 

 

Het Architectenbureau benadrukte het unieke van dit leuke wijkje in historisch en architectonisch opzicht. De huizen zijn gezien de grote ‘binnenplaats’ erg interessant. Dit wordt wel het ‘tuindorpidee’ genoemd. De gemetselde sierelementen in de huizen werden als bijzonder waardevol gekenmerkt en worden in de nieuwbouw weer gebruikt, evenals de oorspronkelijke bouwnummers.

Bouwnummer 26 Ornament Druiven

 

 

In 2009 werden aan de woningen aan de Daalhuizerweg nestkasten voor vleermuizen en zwaluwenDe nestkasten gehangen. Dit om te voorkomen dat er vogels zouden gaan nestelen in de sloophuizen. Ook werden hierom rijen dakpannen van de later te slopen huizen verwijderd. In april 2010 werd definitief begonnen met de sloop.
Bronnen architectenbureau Braaksma & Roos, foto's Gerard Burgers.

 

Eind mei 2011 werd met de bouw begonnen van de nieuwe woningen aan de Ringallee en de Bergweg. De bouw vorderde gestaag. Wooncorporatie Vivare nodigde op 4 september bewoners, de gemeente en andere betrokkenen uit in een tent op het terrein om onder het genot van een hapje en een drankje en muzikale begeleiding even stil te staan bij de vorderingen van dit project. Een project waarbij veel aandacht is geweest voor het verleden. Uit respect voor het verleden was er ook een officieel moment, waarbij twee oude gevelstenen 'symbolisch' teruggeplaatst werden in de nieuwe woningen. De meest opvallende steen werd geplaatst door wethouder Ron König en een toekomstige bewoonster. Deze gevelsteen met de druiven en de tekst 'DruyvHerplaatsing gevelsteen Druyvensteinenstein' verwijst naar een gebouw wat ooit ongeveer op deze plaats heeft gestaan. Het is leuk dat deze steen op de juiste plek is teruggekomen. De andere steen is geplaatst door Eline de Jong, Vivare regiodirecteur en een toekomstige bewoonster. In verband met mogelijke beschadigingen werden de gevelstenen later definitief ingemetseld.

In de Gelderlander van 6 september stond een verslag met de titel: 'Gevelstenen terug in Vivarewijk' en 'Historie tuindorp gaat terug tot het jaar 1917'. Hierin wordt onder andere vermeld dat de architecten Braaksma & Roos historische elementen als roeden in ramen, dwarskappen en kleine dakkapellen uit de oorspronkelijke bouw terug laten komen. Ook een door Jan Withaar gevonden muuranker komt terug. Sommige huizen krijgen kleinere voortuinen. Dit komt omdat er voldaan moet worden aan de parkeernorm van de gemeente en de wens het tuindorpidee te handhaven.

Inmiddels zijn alle huizen bewoond. Het gedeeltelijk behouden binnenterrein wordt verder ontwikkeld in samenwerking met de bewoners.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin