Bewoning Afdrukken E-mail

Op 9 december 1918 werd begonnen met de fundering van de huizen aan de Daalhuizerweg. Op 1 juli 1919 aanvaarden de eerste huurders aan de Daalhuizerweg hun woning.

Op 29 mei 1919 werd namens het bestuur van de Bouwvereeniging Velp een brief aan de burgemeester geschreven. Hierin worden voorstellen gedaan over de hoogte van de huren voor de verschillende woningen. De huren varieërden van ƒ3,10 tot ƒ4,30 per week.

 

Tekeningen Tekeningen

Bron: Gelders Archief 

Per 1 juli werden de woningen aan de Daalhuizerweg, per 1 augustus de woningen aan de Bergweg en ten slotte per 1 september aan de Ringallee verhuurd. Het bestuur stelde voor twee woningen aan de Bergweg te verhuren aan politieagenten. Dit waren de

Afbeelding van de eerste bladzijde van de brief

bouwnummers Bergweg 1 en 24. (later resp. v.Pallandtstraat nr. 28 en Bergweg 103) Tevens werd voorgesteld dat aan de familie E. v. Limbeek, een gezin met 9 kinderen het beste Bergweg 17 (nr. 89) verhuurd kan worden. Verder worden er nog genoemd de heren Ledeboer (Ringallee 107) en Nilverink (Bergweg 77). De heer Snel (Bergweg 97), borstelmaker, was niet woonachtig in Velp, maar zou gaan trouwen met mej. Brethouwer uit Velp.

Een citaat uit de brief: "In de jongstleden gehouden vergadering van ons bestuur is het toewijzen van woningen aan de buiten de Gemeente wonenden wel degelijk overwogen, doch wij zijn van het standpunt uitgegaan dat het bestuur verplicht is de zaak zo economisch mogelijk te besturen, niet alleen wat de huuropbrengst betreft, maar ook wel degelijk te letten op de bewoners. Namelijk wel uit de arbeidende klasse te nemen, maar aan geen mensen te verhuren die voor vuil of het misbruik maken van sterke drank, enz bekend staan en niet alleen een dergelijke woning niet waard zijn, maar ook in een andere omgeving thuis behoren. Zijn er nu aan Burgemeester en Wethouders nog families bekend die in woningnood verkeren, dan zal het bestuur de namen dier mensen gaarne vernemen en het verhuren van een woning aan hen in overweging nemen."

  

De seniorenwoningen aan de van Pallandtstraat werden in 1952 gebouwd. Tegen de komst van deze woningen is flink geprotesteerd, want dit betekende voor de laagst gelegen woningen van de Begweg en de Daalhuizerweg dat zij een groot deel van hun tuin moesten afstaan. Velen verbouwden groente voor eigen gebruik in hun grote moestuin.
Daalhuizerweg Deze zwart/wit foto van de Daalhuizerweg is gemaakt vanaf de Van Pallandtstraat. Op deze foto is te zien hoe de huizen eruit zagen vóór de renovatie van 1972-1973. De grote dakkapellen zijn nog niet aangebracht. Een oud bewoner van de Daalhuizerweg, de heer de Waard, stelde de foto ter beschikking.
Het jongetje? rechts in beeld is onbekend.
Bergweg De afgebeelde foto laat de Bergweg zien vanaf de Van Pallandtstraat richting het noorden. Ook deze foto komt van de heer De Waard vóór de renovatie van 1972-1973. De voordeur links op de foto is nog origineel, evenals de raamindeling. Op alle daken zijn nog antennes(masten) te zien.
De Bergweg was nog geen woonerf, het was een eenrichtingsweg.

De grote (achter)tuinen van de Vivare huizen hebben een grote rol gespeeld voor de bewoners, maar ook in de (nieuw)bouwplannen. Veel bewoners gebruikten de tuin als moestuin. Bij (eventuele) sloop van de huizen zou er enorm veel ruimte beschikbaar komen, waardoor het ‘tuindorp’ idee verloren zou kunnen gaan.

Daalhuizerweg In de zeventiger jaren zijn de Vivare woningen gerenoveerd. Er werden dakkapellen geplaatst en ook in de woningen werd flink gemoderniseerd. Tevens zijn er nog garages gebouwd bij sommige huizen. De bewoners hadden de keus de garages te kopen of te huren.
 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin