Vondellaan Afdrukken E-mail

Heden, anno 2010

De Vondellaan is een zijstraatje van de Rozendaalselaan en loopt tot aan het Enkplein.

Je kunt niet meer zoals vroeger via deze straat direct de Enkweg bereiken. Een gedeelte van de straat is schoolplein geworden waaromheen een zwart metalen (sier)hek staat.

De Vondellaan is een klein straatje, er staan maar een paar huizen. Meest opvallend is de grote ‘school’. Aan de Vondellaan bevindt zich de ingang tot de appartementen boven de school, de nummers 5 tot en met 35. Naast de school staat een wit huis, het huis is oorspronkelijk gebouwd voor het schoolhoofd. Op de hoek met de Rozendaalselaan staat een hoog herenhuis. Hier tegenover, op de andere hoek bevindt zich het huis van Rozendaalselaan nummer 51, een gemeentelijk monument. Tussen dit huis en het huis op de hoek met het Enkplein staat een drieslag met de nummers 2, 4, en 6. Het huis bij het Enkplein is een helft van een dubbel. In de straat liggen nieuwe klinkers. Er zijn groenstroken en enkele parkeerplaatsen aangebracht.

Verleden

Waarschijnlijk is de straat ontstaan door de koop van het terrein tussen de Da Costalaan en de Vondellaan (zie akten) en de bouw van de school in 1924.

 

De Vondellaan is één van de straten in de wijk, die verwijst naar een bekend dichter: Joost van den Vondel. Hij werd geboren in Keulen op 17O.B.S. Daalhuizen november 1587 en is in Amsterdam op 5 februari 1679 gestorven. Behalve Nederlands dichter was hij ook toneelschrijver. Het bekende toneelstuk Gijsbrecht van Amstel was van zijn hand.

De Vondellaan is net als de Jan Luykenlaan, de Da Costalaan en de P.C. Hooftlaan in 1921 officieel omgedoopt tot één van de vier straatjes in dichterlijke sferen. De getoonde foto komt van archieven.nl. De school heette toen Prof. Casimirschool. Tot aan het einde van de jaren tachtig was de Vondellaan een doorgaande weg tot de Enkweg. Op de foto kun je dit nog net zien.

Bijzonderheden

School
Vroeger was het hele gebouw in gebruik als school. De ingang van de school was aan de Vondellaan 3. In 1989 zijn, op het vroegere schoolplein aan de Jan Luykenlaan, schoollokalen gebouwd. De hoofdingang van de school is toen aan de Enkweg gekomen.

Veel mensen denken dat de school een monumentale status heeft, maar dat is niet zo. Door de verbouwing van school tot appartementen zijn er veel authentieke elementen verloren gegaan. Het witte huis van het vroegere schoolhoofd is gebouwd in 1924, net als de school.

 

Akten
Mevrouw Burgy, wonende aan de Da Costalaan, heeft van haar notaris bij de koop van haar huis drie kopieën van oude handgeschreven aktes gekregen. Deze zijn van begin 1900.

In de derde akte van 11 april 1921 staat:

 

‘Op 28 april 1921 verschenen voor Frans, Hendrik Kooijman, Notaris te Velp
Verkoper:
1. Fokke, Kortlang Gorewinneszoon en Cornelis, Johannes de Lang Evertsen te Velp, respectievelijk Loco-burgemeester en Gemeentesecreataris van de gemeente Rheden

 

Koper:
2. Jan, Arne, Antonius Meijer, ambtenaar te Velp 2 Koopt een bouwterrein (F 923) aan de Enkweg ter grootte van ca. 5 aren en 60 centiaren à ƒ 4,- per centiare, totaal ƒ 2.264,-

‘Het terrein is gelegen tusschen de Da Costalaan, de Vondellaan* en den Enkweg uitmakende het gehele kadastrale perceel Gemeente Velp Sectie F nommer 923 groot acht en veertig aren zeventig centiaren’. NB Het verkochte mag uitsluitend worden gebruikt voor de stichting van een dubbelwoonhuis met open erf, ter waarde van minimaal 20.000 gulden.’

 

 

*Uit deze akte blijkt dat er in 1921 al over Vondellaan wordt gesproken.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin