Ringallee zuidzijde Afdrukken E-mail

Heden, anno 2010

Dit is een drukke provinciale weg van Arnhem naar Rheden. Vanaf de Daalhuizerweg loopt de Ringallee ter hoogte van de rotonde bij de Rozendaalselaan verder door richting Rheden. De noordzijde hoort bij Rozendaal en de huizen aan de zuidzijde bij Velp.

 

Het is een brede doHuizen Ringallee (Gelders Archief 1540-1748)orgaande weg met aan twee kanten brede groenstroken. Aan beide zijden van de weg staan eiken, deze waren twintig jaar oud toen ze werden gepland. Opvallend is dat de groenstrook en het trottoir aan de zuidzijde behoort bij de gemeente Rozendaal. Er is een rotonde aangelegd op de kruising met de Rozendaalselaan en in 2008 is de rotonde bij de Daalhuizerweg gerealiseerd. Op de hoek met de Rozendaalselaan staat een kantoorpand, hiernaast de Wiardi-Hoeve en vervolgens de afgebeelde woningen. Verder staan er aan de Ringallee zeer verschillende huizen, zowel vrijstaande huizen als twee onder één kap woningen, oudere en nieuwere.

 

Verleden

 

Het was de bedoeling een ringweg om het landgoed van kasteel ‘Rosendael’ aan te leggen, maar deze is nooit afgemaakt.
De meeste huizen zijn zo rond 1900 gebouwd. Op één huis (nummers 83/85) staat met witte letters: ‘ANNO 1912’.

 

Rond 1900 werd de huidige Ringallee Eikenlaan genoemd. Dit zou verklaard kunnen worden doordat deze laan nog Rozendaals grondgebied was. De naam Ringallee is te danken aan de ringweg die men wilde aanleggen. Later werd de Ringallee ook wel Beukenlaan genoemd. Zie de bomen op de foto's. Op een gegeven moment zijn alle 28 beuken gekapt. Wanneer de beuken zijn vervangen door, niet zo snel groeiende eiken, is niet precies bekend. Veel mensen waren blij met de kap, maar de commissie Behoud Bomen Ringallee heeft zich altijd tegen de kaalstag verzet. Uiteindelijk was het een beslissing van de gemeente Rozendaal. De linker foto stond op archieven.nl. en is gemaakt op 16 april 1945 met de bevrijding van Velp. De rechter foto is ter beschikking gesteld door de heer Hoetink. Achterop de foto stond 1984.

Bevrijding

Ringallee 1984

Bijzonderheden

Wiardi-Hoeve
Op Ringallee nummer 37a bevindt zich een pand met de naam Wiardi-Hoeve. Dit pand werd rond 1900 gebouwd als koetshuis, annex remise, bij een grote villa, die op de hoek van de Rozendaalselaan en de Ringallee stond. De naam Wiardi-Hoeve dateert uit de tijd dat het een manege was.

 

Monument
De Wiardi-Hoeve heeft de status van gemeentelijk monument. Er staan ook nog enkele huizen, gebouwd in de stijl ‘Amsterdamse School’, dit zijn ook Gemeentelijke Monumenten.

 

Huize CorneliaHuize ‘Cornelia’ (nummer 71/73)
Het huis op de foto in kleur is een prachtig pand; een opvallende verschijning tussen de huizen aan de Ringallee. Het draagt de naam ‘CORNELIA’. Het is gebouwd in 1908. In de oorlog is er in de kelder van dit pand een baby geboren. In de voortuin bleek nog een granaat te liggen, die men ontdekte tijdens rioolwerkzaamheden. De familie Hekking, de vorige bewoners van het huis, heeft deze begin zeventiger jaren laten verwijderen.

 

Nijverheid in het verleden
Aan het huis met nummer 43 hangt een bordje ‘Fysiotherapie, Hens’. Margot Hens beoefende hier haar vak. Er heeft op de Ringallee nog een fysiotherapeute gewoond, Marije Bos. Zij verhuisde naar de Rozendaalselaan.


Ringallee 57
Ook over dit huis aan de Ringallee is het een en ander te vertellen. Het is gebouwd zo rond 1895, net als de andere huizen aan de Ringallee. In 1960 kochten de heer en mevrouw Hoetink het van de familie Sutherland. De grond waarop het huis staat is destijds verkocht door Baron Van Pallandt. In het koopcontract staan nog steeds bepalingen uit die tijd.

Ringallee 57 in de winter van 62-63Het vrijstaande huis heeft een diepe tuin van 23 meter. Het huis met bijbehorende grond staat in Velp, maar zodra je het tuinhek door bent sta je in Rozendaal. Toen de heer en mevrouw Hoetink aan de Ringallee kwamen wonen was er nog geen voetpad, maar een grindpad. Door enkele bewoners, onder andere de heer Hoetink, is er een petitie ondertekend, gericht aan de gemeente Rozendaal, om hier een trottoir van te maken. Ook de inrit moest worden aangevraagd bij de gemeente Rozendaal.

De huidige luiken aan het huis zijn gemaakt door timmerman Limbeek aan de Enkweg. De oorspronkelijke luiken waren in slechte staat. Ook is er nog een door hem gemaakte garderobekast aanwezig. De heer Jacobs, schilder/restaurateur aan de Koningstraat, heeft destijds de crèmeverf van het pand verwijderd en de kleuren van het groene speksteen in combinatie met de bruine luiken en daklijst bedacht. Oorspronkelijk bevond zich achter het huis een serre, deze is door vorige bewoners afgebroken.

Rechts naar het huis zit nog een leiding voor een radiodistributie. Hiermee kon je zonder radioontvanger, maar met alleen een luidspreker Hilversum 1 en Hilversum 2 ontvangen. In de oorlog lieten de Duitsers dit ongemoeid, want zij bepaalden wat er wel en niet uitgezonden mocht worden. De ouders van de heer Hoetink hebben dit aan laten leggen.

Tussen de aanbouw van het huis en het buurhuis bevindt zich een lange hele smalle spleet. Toen de heer en mevrouw Hoetink er nog maar pas woonden zag meneer Hoetink daar iets liggen. Met een schoffel probeerde hij het voorwerp tevoorschijn te halen. Het bleek een granaat te zijn, gevonden 15 jaar na de oorlog. Ze belden de politie en zagen al voor zich hoe de mijnopruimingsdienst de granaat onklaar zou komen maken. Niets was minder waar. Er kwam een agent, die vroeg om een krant, wikkelde deze om de granaat en deed het onder zijn snelbinders van zijn fiets en reed weg...

Als je het huis binnen gaat kom je in een lange smalle gang. Aan beide kanten van de gang zijn kamers. Het huis wordt met gaskachels verwarmd. Vroeger hadden ze ook enkele petroleumkachels als bijverwarming. Meneer Hoetink kan zich nog herinneren dat in de zestiger jaren de petroleumman aan de deur kwam.
Het zou best eens kunnen zijn dat onder het huidige verlaagde plafond een mooi origineel plafond te voorschijn komt.

Ringallee ?
Beb Evers woonde tot 1955 aan de Ringallee. Ze trouwde met Bertus van Geldere, die al een kapperszaak aan de Enkweg had, In Ambt & Heerlijkheid van de Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal nr.198 maart 2018 staat een intervieuw met mevrouw Beb van Geldere-Evers. 

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin