Van Pallandtstraat Afdrukken E-mail

Heden, anno 2010

De straat loopt in een rechte lijn van de Enkweg tot en aan de Daalhuizerweg en kruist de Bergweg.

Van Pallandtstraat

Aan de oostkant van de Bergweg zijn de meeste huizen gebouwd in de bouwstijl ‘Amsterdamse School’. Voor dit deel van de Van Pallandtstraat zijn ook de bomen beeldbepalend. Enkele van deze ‘meelbessen’ zijn gekapt en niet vervangen. Ook het driehoekige pleintje, zoals te zien is op de oude foto, hoort bij het ontwerp van de wijk. Onlangs heeft de gemeente de roosjes die hier stonden vervangen door gras. Aan de westkant van de Bergweg, zijn onlangs de zogenoemde ‘bejaardenwoninkjes’ en een gedeelte van de arbeiderswoningen afgebroken. Dit omdat ze plaats moeten maken voor nieuwbouw. Tegenover de afgebroken ‘bejaardenwoninkjes’ staan garageboxen. Ook functioneert een deel van de straat als achteruitgang voor de huizen aan de Schonenbergsingel. Dit gedeelte van de straat is nu een eenrichtingsweggetje, vanaf de Daalhuizerweg mag je er niet in rijden. Er zijn plannen om dit te veranderen. De foto stond in een concept Bestemmingsplan Daalhuizen-Velp uit 1993.

Verleden

 

De Van Pallandtstraat is voor een deel ontstaan door de bouw van de wijk in de bouwstijl ‘Amsterdamse School’. De huizen zijn in 1920 gebouwd. Het was een echte middenstandswijk waar veel leraren woonden. Over het gedeelte aan de westkant van de Bergweg kon je vroeger nauwelijks spreken van een straat, het was een paadje dat langs een tuinderij liep. Als afscheiding stond er een betonnen schutting. Twee grote palen zorgden ervoor dat er geen auto's door konden, een motor kon er nog net door, daarom werd het 'het motorpaadje' genoemd. Later werd het paadje iets breder zoals te zien is op de rechterfoto. Links op deze foto is nog net de winkel van de SPAR te zien.Beide foto's tonen de Van Pallandtstraat vanaf het kruispunt met de Bergweg. Ze zijn ter beschikking gesteld door de heer en mevrouw Berends en gemaakt door G.W. Berends in de zeventiger jaren.

Van Pallandtstraat Van Pallandtstraat

 

De naam van de straat is verbonden met de geschiedenis van kasteel ‘Rosendael’ in Rozendaal. In de 19e eeuw werd het kasteel bewoond door Baron van Torck. Zijn dochter trouwde met mr. R.J.C. Baron van Pallandt, heer van Keppel. Door dit huwelijk mocht hij zich heer van Rozendaal noemen. De Baron overlijdt in 1899 en laat drie zonen na. De jongste zoon F.J.W. ‘Willem’ Baron van Pallandt erfde het landgoed en werd daarmee in 1900 min of meer automatisch burgemeester van Rozendaal als opvolger van zijn vader. Hij vervulde zijn functie tot zijn dood in 1932. Eén van de zonen van F.J.W. Baron van Pallandt, W.F.T. van Pallandt zou in de lijn der verwachting het burgermeesterschap van zijn vader overnemen, maar hij wordt niet benoemd. Kortom verschillende generaties Van Pallandt’s hebben op het kasteel geresideerd.

Bijzonderheden

Monumenten
Bijna het hele oostelijke deel van de straat heeft de status gemeentelijk monument. Alle monumenten zijn gebouwd in de stijl ‘Amsterdamse School’.

 Hofje Van Pallandtstraat

Hofje
In 1952 zijn de bejaardenwoningen gebouwd. Er ontstond een hofje. De woningen hebben in 2010 plaats gemaakt door nieuwbouw. De foto is gemaakt door de heer G.W. Berends in de zeventiger jaren.

 

Museum
Op de hoek van de Van Pallandtstraat en de Egmondstraat woonde de familie Van de Burg. Achter het huis hadden ze een privé museum. Mensen mochten als ze belangstelling hadden komen kijken naar een behoorlijke hoeveelheid militaire spullen uit de Tweede Wereldoorlog

 

Rhedense Courant
Losse nummers van de Rhedense Courant waren in de jaren ’40 verkrijgbaar op nummer 13 in de Van Pallandtstraat voor 5 guldencent.

 

Nijverheid in het verleden
Aan de zuidkant van het westelijk deel van de Van Pallandtstraat lag vroeger de tuinderij van Willemsen. Op de hoek van de Van Pallandtstraat en de Bergweg was een ingang. Wijkbewoners, die op de hoogte waren van het paadje over de kwekerij, konden zo oversteken richting de Schonenbergsingel. Ze kwamen dan uit ter hoogte van de Dillenburglaan.

 

Tweede Wereldoorlog
In zijn ouderlijk huis, op nummer 10 in de Van Pallandtstraat, woonde tot voor kort de heer Piet den Hartog. Hij is één van de vier kinderen van mevrouw Lijna den Hartog-van der Vaart en Aart Jacob den Hartog. Vader was ULO-onderwijzer aan de Oranje School en samen waren ze actief in het Velpse Verzet. Bovendien verborgen ze de belangrijke verzetsman 'Johan' (later 'Kees') van Keulen. Na verraad en een huiszoeking op 14 juli 1944 werd Johan niet gevonden, en werd vader Den Hartog door de Duitsers opgepakt. Op 7 januari 1945 werd hij, 46 jaar oud, om het leven gebracht in concentratiekamp Neuengamme. Moeder bleef achter met vier kleine kinderen en bleef ondanks alles actief in het verzet.
Onlangs zijn er dagboekverslagen van mevrouw Den Hartog teruggevonden die ze schreef op basis van aantekeningen die ze op velletjes papier maakte in de periode 30 april 1940 – oktober 1944. Delen van dit verslag wordt gepubliceerd in het boek ‘Verborgen in Velp, 1940-1945, Nooit vertelde verhalen over moed, verzet en onderduikers’ en dat uitgegeven wordt door Velp voor Oranje. Het is te koop bij boekhandel Jansen & de Feijter.

Mevrouw A.E. (Tonny) Gerritsen-Sliedrecht vertelt: ' Mijn vader was in het leger en maakte als militair het bombardement van Rotterdam mee. Van sept. '44 tot febr. 1945 zijn we geëvacueerd geweest in Varsseveld in de Achterhoek, waar we samen met veel familieleden uit Arnhem, opgevangen werden. Vader was in het verzet in de Achterhoek. Aan het eind van de oorlog waren we weer thuis.
Op de avond voor de bevrijding zaten mijn ouders met goede kennissen, de familie Scheffer, bij elkaar in de Van Pallandtstraat 22 en werden er aardbeien uit weckpot geserveerd. Ik gluurde door een spleetje van de dikke bruine gordijnen, die voor de openslaande deuren hingen. Plotseling werd er weer flink geschoten en iedereeen vluchtte naar de kelder bij de familie Scheffer. Dit was een vrijstaand huis. Zij hadden een betonnen keldeTonnie Sliedrecht op vier jarige leeftijdr, waarvan men hoopte dat deze een betere beschutting zou bieden. In de haast om in de kelder te komen viel ik. Er lag van dat dikke zeil op de grond. De heer Scheffer, de kennis van mijn ouders, werd geholpen de kelder in te komen en ik lag daar en raakte helemaal in paniek. Zullen ze mij wel in de gaten hebben? Ik was bang om alleen achter te blijven. In de kelder was mijn plek onder de trap op een aardappelkist met een houten speelgoedauto. Geen idee hoe ik aan die auto kwam. De kelder had een booggewelf en er stonden veel weckpotten met allerlei etenswaren.
Toen het duidelijk werd dat we bevrijd werden kreeg ik van mijn moeder een rood, wit blauw vestje aan. Moeder maakte het vestje van restjes uitgehaalde wol. De bloemen haalden we uit de tuin. En ik mocht de Engelsen de bloemen geven. Na de oorlog hebben we een Tommy in huis gehad.'

Op de foto: mevrouw Gerritsen op vierjarige leeftijd, in de achtertuin aan de Van Pallandtstraat 16.
De ouders van mevrouw Gerritsen, de heer en mevrouw Sliedrecht, kwamen in 1938 in de Van Pallandtstraat op nummer 16 wonen. Ze konden toen kiezen welk huis ze wilden huren. Er woonden veel ouderen; leraren en politieagenten. Vader werkte bij de Raad van Arbeid. In 1941 werd dochter Tonnie geboren en later nog een zoon. Vader en moeder zijn er altijd blijven wonen. Vader stierf in 1992 en moeder in 2001.

De Van Pallandtstraat rond 1950
De heer John van den Brink was de buurjongen van mevrouw Gerritsen-Sliedrecht. Hij bracht zijn jongensjaren van 1940 tot 1956 door op nummer 18 en woonde daar samen met zijn vader, moeder, een oudere zus en een oudere broer. In 1956 verhuisde het gezin naar het Burgemeester Brandtplein.
John van den Brink (van 1939) vertelt zijn herinneringen: "Mijn vader was bij de gemeentepolitie. Het bureau stond in de Stationsstraat, niet het huidige gebouw, dat is van na de oorlog. Door de oorlogsjaren heb ik de kleuterschool gemist, omdat er in de Nutskleuterschool aan de Parkstraat Duitse militairen zaten. In mijn jeugdjaren was er nog sprake van verzuiling. De kinderen uit katholieke families in de straat gingen naar de katholieke lagere school, de kinderen van christelijke huize gingen naar de christelijke school en ik ging, net als mijn broer en zus, naar openbare School 1 aan de Vondellaan. In de eerste en tweede klas had ik juffrouw van Maanen. Ik liep altijd door de Hertogstraat naar school en dan het hek over ter hoogte van bakkerij Meeuwissen. Eigenlijk mocht dat niet .... Maar het was de kortste route. Bij mij in de klas zaten veel kinderen uit Indië.
Ondanks de verzuiling speelden we wel samen met de kinderen uit de buurt. Ik kan me nog herinneren dat we "rover en reiziger" speelden: we namen kinderen gevangen, die dan voor een huis "gevangen" gezet werden. Eén van de kinderen, Ernst Posse, liep een keer bij het huis van de familie Heerink achterom naar binnen en kwam door de voordeur weer naar buiten en "bevrijdde" zo alle kinderen.
De melkboer, groenteboer, slager en kruidenier kwamen allemaal nog aan de deur. Als we desondanks nog wat nodig hadden gingen we naar kruidenier Daniels op de hoek van de Rozendaalselaan en de Wilhelminastraat. Hij werd later opgevolgd door Stellingwerf. Als het tijd was voor de kapper liepen we naar Bertus van Geldere aan de Enkweg. Tegenover ons woonde groenteboer van de Meyden. In de Hertogstraat zat kolenboer de Koning en de dames Immink met een garen en band winkeltje. Tuinder Willemsen zat boven aan de Van Pallandtstraat. Melkboer Ontstein en Van der Meyden ventten toen nog met paard en wagen.
In de jaren 50 zijn uit angst voor het communisme (Rusland) nogal wat mensen uit de gereformeerde hoek geëmigreerd: uit onze omgeving: de familie de Koning, den Houting, Jolink, Meijerink en Kuiper.
In het huis nummer 17 woonde de familie Lelijveld. Op de hoeken met het Egmondplein woonden, resp. de familie Kuijk, hoofd financiën van de gemeente Rheden en op de tegenover gelegen hoek, de familie Winterink, wethouder van dezelfde gemeente.
Daar waar nu een schoolgebouw (in de Egmondstraat) staat, was toen een tuin van meneer van den Hoek.
Wat nu ook van Pallandtstraat heet was in mijn tijd onverhard en werd "Het Paadje" genoemd."

Bauke en Anita liepen met de heer van den Brink door de van Pallandtstraat en de Hertogstraat. John van den Brink maakte ons attent op de dwarse, soms afgebroken muurtjes, soms nog bestaande muurtjes, die aan de huizen in de van Pallandtstraat verbonden zijn/waren. Waarschijnlijk zijn ze afgebroken om de auto te kunnen parkeren.

Van Pallandtstraat 22
Dit pand hoort, integenstelling tot de meeste huizen in de Van Pallandtstraat, niet tot de 'Amsterdamse School' huizen. Het is gebouwd in 1927 voor de Wed J. van Ewijk-Kessler uit Arnhem door de aannemer C. Vellekoop uit Arnhem (GA 2508/73-108). Opvallend is dat dezelfde aannemer in nagenoeg het zelfde jaar ook het buurhuis (nr. 24) bouwt dat bijna dezelfde plattegrond heeft. Dit huis is alleen iets kleiner en heeft geen erker (GA 2508/74-153).

Bouwtekening Van Pallandtstraat 22 Bouwtekening Van Pallandtstraat 24


In het Gelders Archief werd ook een bouwtekening van een landhuis gevonden op deze locatie, maar dit is nooit gebouwd. Van de huidige bewoners (vanaf 1978), de heer en mevrouw Tijmstra, laat de heer Tijmstra weten: 'Het leuke van de blauwdruk van het landhuisje is dat het mijn idee bevestigd dat zowel ons huis als dat van de buren (nr.24) oorspronkelijk één perceel omvatte. Voor of na de bouw is het kennelijk gesplitst zodat er twee huizen konden staan.'

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin