P.C. Hooftlaan Afdrukken

Heden, anno 2010

De P.C. Hooftlaan is één van de zijstraatjes tussen de Rozendaalselaan en de Enkweg.
Het is een klein straatje met veel groen. Aan beide kanten zijn naast de stoep groenstroken aangelegd. De gemeente heeft in 2004 regenwaterafvoer afgekoppeld van het riool en de riolering vernieuwd, waarna de laan van nieuwe klinkers is voorzien.
In de P.C. Hooftlaan staan maar een paar huizen, bijna allemaal vrijstaand: nummer 2a, 2, 4 en 6 met de naam ’t Landhuis Aaffien’. Aan de overkant staat een twee onder één kapwoning, nummer 1 en de rest is de grens van de tuin die behoort tot het grote huis ‘Arva’ aan de Rozendaalselaan.

Verleden

De straat is ontstaan doordat de heer Alsche in 1913 het perceel kocht waarop hij een jaar later het landhuis ‘Arva’ aan de Rozendaalselaan liet bouwen.
De naam P.C. Hooftlaan doet denken aan de chique winkelstraat in Amsterdam, de P.C. Hooftstraat. Net als de Vondellaan, de Jan Luykenlaan en de Da Costalaan is deze straat ook genoemd naar een belangrijke geschiedkundige, dichter en toneelschrijver Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647). Voor 1921 heette de P.C. Hooftlaan, Acerlaan. Op oude bouwaanvragen komt ook wel de naam Eschdoornlaan voor.

Bijzonderheden

Schildersbedrijf D. Sesink
Hoewel het geen nijverheid betrof in de wijk zelf, is het toch leuk deze schilder te vermelden. Op nummer 4 van de P.C. Hooftlaan woonde schilder D. Sesink. Zoals de advertentie laat zien had hij zijn werkplaats in de Kerkallee. De advertentie stond in adresboek der gemeenten Rheden en Rozendaal van 1950.Advertentie D. Sesink

Huize Aaffien
(Meer informatie volgt)

Akten
Mevrouw Burgy, wonende aan de Da Costalaan, heeft van haar notaris bij de koop van haar huis drie kopieën van oude handgeschreven aktes gekregen. Deze zijn van begin 1900. Uit één van deze akten blijkt dat meneer Alsche het perceel heeft gekocht waarop hij het grote landhuis ‘Arva’ aan de Rozendaalselaan nummer 61 heeft laten bouwen. Het betreft het perceel tussen de Da Costalaan en de P.C. Hooftlaan.

Uit de eerst acte van 7 februari 1913:

‘Op 1 februari 1913 verschenen voor Jhr. Adrianus, Eliza, Hermann Roëll Notaris te Velp:
Verkoper: 1. Frederik, Jacob, Willem Baron van Pallandt van Rosendaal.
Kopers: 2. Cornelis, Hendrik, Boudewijn, Alsche, bloemist te Velp
3. Jan, Gerrit, Hendrik, Wilhelm Snijders, makelaar te Velp
2. Koopt bouwterrein (F 468), groot drie hectaren, 19 aren en 68 centiaren voor ƒ 20.750,-
3. Koopt bouwterrein (F 488), groot (onleesbaar) voor ƒ 3.250,- (zie kleine gearceerde rechthoek)’

Afbeelding behorende bij acte 1Dit plaatje hoort bij akte 1. In het hoekje linksboven staat Velp Sectie F. In het midden het nummer 468. Bovenin het plaatje de Enkweg, onderin de Rozendaalselaan. In de akte staat vermeld dat het gaat om: ‘een perceel Bouwterrein gelegen aan den Rozendaalselaan te Velp gemeente Rheden, begrenst ten oosten door de Rozendaalselaan, ten westen door den Enkweg ten noorden door een nieuwe weg, bekend onder den naam van den Acerlaan ten zuiden door een nieuwen weg thans bekend onder den naam van de Iepenlaan’. Door de koop van dit perceel ontstonden dus twee nieuwe wegen, de tegenwoordige P.C. Hooftlaan, vroeger Acerlaan geheten en de Da Costalaan vroeger Iepenlaan geheten. Beide dateren dus van 1913. Het is niet bekend wanneer de naamsveranderingen hebben plaatsgevonden. De esdoorn of ahorn (acer) is een geslacht van bomen en heesters. De iep is een geslacht van loofbomen. In alle drie de aktes worden verschillende voorwaarden gesteld zoals dat er uitsluitend herenhuizen mogen worden gebouwd. Het was niet toegestaan om er zomerhuisjes, koepels, hoge heggen, ziekenhuizen, inrichtingen, enzovoort te bouwen.

 

Tweede Wereldoorlog
Vlak voor de bevrijding van Velp op 15 april 1945 stonden de Duitsers opgesteld in de P.C. Hooftlaan. De Geallieerden zaten toen op de Paasberg. Er vonden over en weer heftige beschietingen plaats. Tijdens de beschietingen verbleven veel Velpenaren in (schuil)kelders, totdat ze op 16 april bevrijd werden.