Da Costalaan Afdrukken E-mail

Heden, anno 2010

De Da Costalaan is één van de zijstraatjes tussen de Rozendaalselaan en de Enkweg.
Het is een groene straat met veel bomen. Eén kant van de straat is de grens van de grote tuin van het landhuis ‘Arva’ aan de Rozendaalselaan 61. Naast beide stoepen is een groenstrook aangelegd afgewisseld met enkele parkeerplaatsen. De gemeente heeft in 2004 regenwaterafvoer afgekoppeld van het riool en de riolering vernieuwd, waarna de laan van nieuwe klinkers is voorzien.
Er staan maar een paar huizen. Nummer 1 is een helft van een twee onder één kap woning. De andere helft heeft de voordeur aan de Rozendaalselaan. Dan staan hier nog drie huizen, de nummers 3, 5 en 7. De andere kant van de straat staat één huis, de helft van een dubbel woonhuis. De andere helft heeft de voordeur aan de Enkweg.

Verleden

De straat is ontstaan doordat de heer Alsche in 1913 het perceel kocht waarop hij een jaar later het landhuis ‘Arva’ aan de Rozendaalselaan liet bouwen.
De naam Da Costa is van een Amsterdams dichter en historicus: Isaac Da Costa (Amsterdam 14 januari 1498-28 april 1860). Da Costa was een Nederlandse schrijver en dichter. Bekend is ondermeer zijn ‘Bezwaren tegen den geest der eeuw’, dat in 1823 verscheen.
Tot 1921 heette de Da Costalaan, Iepenlaan. De huidige Vondellaan, Jan Luykenlaan, Da Costalaan en P.C. Hooftlaan, vier zijstraatjes van de Rozendaalselaan, hadden eerst bomen namen en kregen daarna de namen van de beroemde dichters.

Bijzonderheden

Akten
Mevrouw A.S.G. Burgy, sinds 2002 wonende aan de Da Costalaan, heeft van haar notaris bij de koop van haar huis drie oude handgeschreven aktes gekregen. Deze zijn van begin 1900. Uit één van deze akten blijkt dat meneer Alsche het perceel heeft gekocht waarop hij het grote landhuis ‘Arva’ aan de Rozendaalselaan (nummer 61) heeft laten bouwen. Het betreft het perceel tussen de Da Costalaan en de P.C. Hooftlaan.
Uit de eerst acte van 7 februari 1913:

‘Op 1 februari 1913 verschenen voor Jhr. Adrianus, Eliza, Hermann Roëll Notaris te Velp: Verkoper: 1. Frederik, Jacob, Willem Baron van Pallandt van Rosendaal.
Kopers: 2. Cornelis, Hendrik, Boudewijn, Alsche, bloemist te Velp, 3. Jan, Gerrit, Hendrik, Wilhelm Snijders, makelaar te Velp
2. Koopt bouwterrein (F 468), groot drie hectaren, 19 aren en 68 centiaren voor ƒ 20.750,- 3. Koopt bouwterrein (F 488), groot (onleesbaar) voor ƒ 3.250,- (zie kleine gearceerde rechthoek)’

De afbeelding hoort bij akte 1. In de akte staat vermeld dat het gaat om:

‘een perceel Bouwterrein gelegen aan den Rozendaalselaan te Velp gemeente Rheden, begrenst ten oosten door de Rozendaalselaan, ten westen door den Enkweg ten noorden door een nieuwe weg, bekend onder den naam van den Acerlaan ten zuiden door een nieuwen weg thans bekend onder den naam van de Iepenlaan’.

 

Door de koop van dit perceel ontstonden dus twee nieuwe wegen, de tegenwoordige P.C. Hooftlaan, vroeger Acerlaan geheten en de Da Costalaan, vroeger Iepenlaan geheten. Beide dateren dus van 1913. Het is niet precies bekend wanneer de naamsveranderingen hebben plaatsgevonden*. De acer, esdoorn of ahorn is een geslacht van bomen en heesters. De iep is een geslacht van loofbomen.
Afbeelding behorende bij acte 1In alle drie de aktes worden verschillende voorwaarden gesteld zoals dat er uitsluitend herenhuizen mogen worden gebouwd. Het was niet toegestaan om er zomerhuisjes, koepels, hoge heggen, ziekenhuizen, inrichtingen, enzovoort te bouwen. In de derde akte van 11 april 1921 staat:

‘Op 28 april 1921 verschenen voor Frans, Hendrik Kooijman, Notaris te Velp Verkoper: 1. Fokke, Kortlang Gorewinneszoon en Cornelis, Johannes de Lang Evertsen te Velp, respectievelijk Loco-burgemeester en Gemeentesecreataris van de gemeente Rheden Koper : 2. Jan, Arne, Antonius Meijer, ambtenaar te Velp 2. Koopt een bouwterrein (F 923) aan de Enkweg ter grootte van ca. 5 aren en 60 centiaren à ƒ 4,- per centiare, totaal ƒ 2.264,- Het terrein is gelegen tusschen de Da Costalaan*, de Vondellaan en den Enkweg uitmakende het gehele kadastrale perceel Gemeente Velp Sectie F nommer 923 groot acht en veertig aren zeventig centiaren. NB Het verkochte mag uitsluitend worden gebruikt voor de stichting van een dubbelwoonhuis met open erf, ter waarde van minimaal 20.000 gulden.’

 

* In de derde akte van 1921 wordt gesproken over de Da Costalaan en niet meer over de Iepenlaan.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin