Fabrieksterrein 'Aldi' Afdrukken E-mail

 

Dit terrein aan de zuid-west kant van de Nordlaan bij de spoorlijn kent een rijke historie aan bedrijvigheid.
Om de historie te beschrijven gaan we terug naar de begin jaren 90 van de 19e eeuw. Jacob Aart Gustaaf Briefhoofd FabriekBremer verwerft dan het perceel D5509 aan de zuid-west kant van de Nordlaan vanuit de bezittingen van de Van Pallandts. Hij start daar een Machinale Wollen Deken – Vollerij en Kammerij, Stoomververij en Chemische Wasscherij. Een vollerij is een bedrijf wat wol vervilt.

Kennelijk gaan de zaken goed want op 23 December 1892 doet hij een aanvrage voor het plaatsen van een gebouwtje van 4 bij 5 meter ter uitbreiding van zijner chemische wasscherij.( GA 2503 / 2142 – 1252). In het gebouwtje komen twee machines ter bewerking van goederen met gebruik van benzine. Bewoners in de nabijheid van de Nordlaan vragKaartje fabriek gezien vanuit de Arnhemsestraatwegen in een brief “Aan Heeren Burgemeester, Wethouders der Gemeente Rheden met beleefdelijk verzoek zulks niet toe te staan”. Bij besluit van 23 februari 1893 wordt de aanvrage geweigerd. De heer Bremer gaat in beroep en bij Koninklijk Besluit van 14 augustus 1893 wordt het besluit van B&W vernietigd, en krijgt hij “voorwaardelijke vergunning tot oprichting eener chemische wasscherij van goederen door middel van benzine”.  Bekendmaking Vergunning

Op 9 november 1894 vraagt J.A.G. Bremer vergunning voor de bouw van een dubbel burgerwoonhuis met schuur achter de bestaande fabriek aan de Nordlaan. (GA 2503 / 2142 – 1980). Deze huizen vormen een geheel met de westzijde van de fabriek.

 

Plattegrond van de wasserij Plattegrond van de wassrij

 

In 1918 worden de Gebr. Sanders uit Enschede de eigenaren van het perceel en zij gaan de fabriek verbouwen tot de “Velper Machinefabriek en IJzergieterij”. (GA 2503 / 647 – 985 en 1169) De ijzergieterij wordt aangedreven door een zuiggasmotor van 20 pK. Speciaal zijn de “Hartguss – Roosterbaren”.

Briefhoofd Machinefabriek Tekening Gieterij

 

In 1925 wordt Franciscus Adèr eigenaar van de fabriek op Nordlaan 20: “F.B. Adèr  Machinefabriek” met houtbewerkingmachines. Er worden weer, vooral inwendige, verbouwingen uitgevoerd (GA 2508 / 69- 232).

Briefhoofd Machinefabriek Aanzicht Machinefabriek

 

Het terrein van de fabriek strekt zich uit tot de spoorlijn en over de huidige Van Berckstraat. De toenmalige Achterweg liep dood op dit terrein. De grond tussen de fabriek en de spoorlijn werd voor groentetuintjes gebruikt.

 

In de dertiger jaren begint Klaas Versteeg een garage in het fabriekspand (Adres Van Berckstraat 22).

In 1932 vraagt The Texas Compony vergunning om voor K.Versteeg een benzinepomp op te richten op een strook grond langs de Nordlaan ter hoogte van de fabriek (GA 2508 / 121-298)

Ook schildersbedrijf Barink komt in het gebouw. Het gebouw heeft inmiddels veel aan en verbouwingen ondergaan, het heeft een hoger en lager gelegen gedeelte. Het lagere gedeelte gaat in vlammen op. De heer Kieneker, die een meubelmakerij en stoffeerderij in het pand heeft, raakt daarbij gewond. In 1949 laat H.W. Barink  het gedeeltelijk door brand vernield fabrieksgebouw herbouwen voor rekening van mevr. H.B. Adèr - Weehuizen. (GA 2508 / 189 – 302).

Het garagebedrijf  wordt overgenomen door zoon Hendrik Versteeg. Van alle bedrijvigheid heeft de garage hier het langste gezeten. In het pand vestigen zich ook de heer van der Kolk, handelaar in wasmachines, en H.Hut met de Velpse Metaalwaren fabriek, bekend om de metalen kroonkurken. Kunstenaar Jan Hubertus heeft hier van 1959 tot 1963 gewoond en gewerkt, en is toen vertrokken naar Zwitserland. Zo ook Martin Hendriks die later verhuisde naar Doesburg.

 

In 1978 is B.J.Willekes eigenaar geworden van het perceel met de fabriek en van het huis Nordlaan 30. Er is een plan voor een nieuw gebouw. Dit gebouw, parallel aan de spoorbaan, met op de begane grond een showroom, hierboven 10 woningen en in het souterrain garages en bergingsruimte, is omvangrijk. Behalve de showroom omvatte het plan nog 2 woningen aan de Nordlaan en 2 aan de Van Berckstraat. Om dit plan te realiseren zou ook het huis aan de Nordlaan 30 gesloopt worden, maar het gaat niet door, omdat omwonenden en Behoud Karakter Velp bezwaar maken tegen de omvang en hoogte van de bebouwing.

 

Half jaren tachtig wordt het pand omgebouwd tot winkelpand voor Aldi, wordt de beplating van de gevels aangebracht en wordt het omliggende terrein geasfalteerd als parkeerterrein. In (een gedeelte van) die periode zat op de bovenverdieping Jagyba. Er was gelegenheid om te fitnessen en er waren activiteiten op het gebied van judo. Ze gaven ook Stoei- en Tuimelcursussen. Ze zijn later naar de Eiberstraat verhuisd en uitgegroeid tot een Sport & Health centrum..

 

Nadat begin jaren 2000 Aldi het pand verlaten heeft zijn er diverse activiteiten geweest.

 

In 2007 is Rabo Vastgoed Groep inmiddels de eigenaar en wordt er door de gemeente een kadernotitie gemaakt om herontwikkeling van de locatie mogelijk te maken. Ondanks de belangen van de omwonenden worden 4 bouwlagen toegestaan met op de begane grond voorzieningen of woningen en op de overige bouwlagen enkel woningen. Parkeren moet op eigen terrein geschieden conform de parkeernorm, en het terrein wordt ontsloten via de Van Berckstraat en/of de Rozenhagelaan. Planning start bouw: eind 2008. Ook dit gaat niet door.

In 2011 bestudeert de gemeente mogelijkheden voor het vestigen van een cultuurcluster op het terrein, maar komt tot de conclusie dat dit niet mogelijk is.
In 2013 wordt het pand geheel gerenoveerd en de graffiti verwijderd, en vestigt Rijwielhandel Goossens zich hier.   

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin