Internaat De Drempel Afdrukken E-mail

In een krantenartikel uit 1982 met de kop: Kinderzorg Arnhem: 75 jaar zorg voor jonge mensen, hervormde voogdij vereniging jubileert staat vermeld: 'Kinderzorg Arnhem/Nijmegen is één van de oudste verenigingen van het land, de oprichtingsvergadering was op 24 mei 1907. Secretaresse van bestuur was de onvermoeibare Jkv. Mr. J.A. Baronesse van Verschuer. Zij ging persoonlijk altijd overal op af. in 1951 ontstond het plan een tehuis te stichten voor werkende meisjes. In Arnhem werd een huis gekocht. Dit werd in 1953 geopend. Het was freule Van Verschuer die de eerste stap over de drempel zette van het huis 'De Drempel'. Zie de foto.De naam symboliseerde de stap over de drempel naar de maatschappij. In 1955 fuseerde Kinderzorg Arnhem en Kinderzorg Nijmegen. Meer (voogdij)verenigingen sloten zich aan. Aangezien Kinderzorg de enige instelling was die een eigen tehuis exploiteerde, is dat onder eigen beheer gebleven. In 1966 verhuisden ze naar Velp, naar de villa aan de Daalhuizerweg nummer 4.' Beter bekend als 'De Drempel'. Hier woonden ongeveer 30 minderjarige uithuis geplaatste meisjes tussen de 12 en 18 jaar.

Het jaarverslag van 1970 en 1971 geeft een mooi tijdsbeeld van die periode. Leuk om te vermelden is dat er in 1970 voor de benedengroep een kleurentelevisie aangeschaft werd en in 1971 kreeg de bovengroep er één.
Achterin het verslag staat onder andere als mederwerkster Mevrouw E. T. Hoetink-Flink vermeld. Drie avonden in de week begeleidde zij de meisjes. Zij heeft hier vier jaar gewerkt. Dit moet ongeveer eind zestig, begin zeventiger jaren zijn geweest. Ze was goed voor de meisjes. Enkele meisjes werkten 's avonds. Mevrouw Hoetink zorgde er dan voor dat ze nog een warme hap kregen. En als bleek dat er dan nog over was gaf ze dit weleens aan een meisje. Maar dit werd haar niet in dank afgenomen. Het vaste personeel berispte haar hierom. De regels werden streng gehanteerd.
De DrempelHet gebeurde wel dat de leiding ogenblikkelijk de televisie uitzette als ze meenden iets onzedelijks te zien. Dit leidde tot enorme protesten van de meisjes.
Toen bleek dat het werk met minder personeel moest gebeuren heeft mevrouw Hoetink zich teruggetrokken, zodat de vaste krachten zo lang mogelijk hun baan konden behouden.
De heer en mevrouw Hoetink woonachtig aan de Ringallee 57 in Velp hebben naast hun zoon Hugo één van de meisjes, Ina vier jaar lang in huis gehad, van haar zeventiende tot haar eenentwintigste. Ze kreeg dansles, typeles en mocht bij de Majorette van de Velpse Harmonie. 'Het was een leuke meid', zo vertelde de heer Hoetink. Hij krijgt nog steeds elk jaar een kaartje van haar. Mevrouw Hoetink is overleden. Alle informatie is ter beschikking gesteld door de heer Hoetink.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin