Vereeniging "Floralia" Afdrukken E-mail

Vereeniging Floralia was een onderafdeling van de afdeling van de Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde van Velp en Omstreken. De vereniging werd opgericht in 1906.
De oprichters van vereniging Floralia waren:
Th. Van Schouwenburg (voorzitter)
N.J.A.C. Hugenholtsz (secretaris): Een bloemkweker uit de Gasthuislaan.
E. van Binsbergen (penningmeester)
C.H.B. Alsche*: Eigenaar van handelskwekerij 'Nymphaea' en opdrachtgever van het landhuis aan de Rozendaalselaan 61.
W.H. De Bruijn van Melis en Mariakerke
D. Radstake
J. Alberts jr.: Bekend door zijn bloemenzaak 'Bloemenzaak Alberts' aan de Hoofdstraat.
Waarschijnlijk waren allen vooraanstaande Velpenaren met een voorliefde voor planten en bloemen. Met hun onverwoestbaar enthousiasme wisten ze de Vereniging te laten bloeien.

Foto 10 jarig jubileum FloraliaDe foto van de wagen komt uit het boekje 'Kent u ze nog .....de Velpenaren' en toont de wagen waarmee in 1916 de vereniging Floralia zelf meedeed met de bloemenstoet ter gelegenheid van het tien jarig bestaan van de vereniging. Van links naar rechts: D. Peters, G. Albers*, A. Quint en A.W. Krienen (terzijde C.H. Alpherts).
(D. Peters was tuinbaas en woonde aan de Arnhemsestraatweg A5. A.W. Krienen was bloemist en woonde aan de Bergweg A186)

 

Op 4 en 5 sOptocht, kinderen van Floraliaeptember 1923 werd het vijfentwintig-jarig regerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina gevierd. Er vond een 'groote historische en allegorische' optocht plaats. Groep VIII stelde voor de Hulde aan Koningin Wilhelmina. Vier trompetters openden deze afdeling en dan volgden tachtig kinderen van de Vereeniging "Floralia", alle keurig in het wit met rode, witte, blauwe en oranje sjerpen, syboliserend de Nederlandse vlag en Oranje.
De informatie staat in het gedenkboek van de feesten te Velp. Gemaakt naar aanleiding van het 25 jarig jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 

De Vereniging kende hoogtepunten en dieptepunten. Dieptepunten wegens hun financiële situatie en het feit dat ze geen leden mochten werven en afhankelijk waren van giften. Hoogtepunten waren de jubileumjaren. Absoluut hoogtepunt lijkt het 25-jarig jubileum geweest te zijn in 1931.

Mevrouw C. Groeneveld- Gerritsen, geboren in 1923, uit de Torckstraat heeft einde jaren '30 eLepel van mevr. Groenevelden prijs ontvangen voor het opkweken van plantjes. Ze weet niet meer of het een tweede of derde prijs was. De uitreiking vond plaats in de Overtuin van Hotel Naeff. Ze ontving een zilveren lepeltje van het merk Gero versierd met een roos (zie foto). Opvallend is dat het lepeltje geen gladde achterkant heeft, maar bewerkt is met dezelfde roos als aan de voorzijde. Mevrouw Groeneveld woonde toen aan de Tuinstraat op nummer 8. Commissieleden van Vereniging Floralia kwamen de plantjes thuis bekijken. Vermoedelijk was de roos het symbool van de vereniging.

Op de hoek van de Koningstraat woonde tuinder A. Quint. Deze advertentie voor kinderen, die nog planten wilden ontvangen voor de wedstrijd 'de mooiste plant' konden zich opgeven bij A. Quint, Berweg 52. Dit stond in de Velpsche Courant van 18 -12- 1945: 'Kinderen die nog planten wenschen te ontvangen kunnen zich opgeven bij ondergetekende tot uiterlijk 22 Dec. a.s. Leeftijd 7 tot 13 jaar. Inleggeld 30 cent.' Na het opkweken, werd de prijs in het volgende jaar bekend gemaakt.

Advertentie Floralia Advertentie Floralia


De rechtse advertentie is van september 1945. Hierin werd door vereniging 'Floralia' de tentoonstelling op Landgoed Daalhuizen en het groot bloemencorso aangekondigd, dit bloemencorso startte bij de muziektent aan de Overbeeklaan en werd begeleid door de Velpsche Harmonie.

Jubileum in 1946
In het Gelders Archief is een boekje gevonden: JUBILEUM-TENTOONSTELLING Vereniging 'Floralia' 1906-1946 Velp (GA 1515 ADC 6528). Het is duidelijk dat vele middenstanders de feestelijkheden sponsorden. Het bestuur in 1946 bestond uit W.R.C. de Roo, (voorzitter), A. Quint (secretaris). G.Bosman (penningmeester), H.J. Gerritsen, Z. Spork, W. Brouwer en C.F. Willemsen. Jury-leden waren: A.F.W. Scheurs, J. Radstaake en A.M. Bottema.

Voorzijde boekje Floralia Bladzijde boekje Floralia Bladzijde boekje Floralia

In het boekje: 'Kent u ze nog.....de Velpenaren' van H. Kerkkamp staat vermeld:
'De doelstelling van vereniging 'Floralia', onderafdeling van de afdeling Velp en Omstreken van de Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, was het aankweken en bevorderen van de liefde voor bloemen en planten onder de schooljeugd. Floralia ving haar activiteiten aan in 1906: het uitreiken van stekken ter opkwekinghorloge Floralia aan leerlingen van de hogere klassen der lagere scholen. Onderbrenging in kassen was verboden. Enkele commissieleden maakten eens in de zomer een rondgang om te controleren of een en ander volgens consignes geschiedde. Vroeg in de herfst werden de uitgereikte planten ingeleverd. Dan werden ze gekeurd en men kende prijzen toe. Het aller-schoonste exemplaar werd bekroond met de Hugenholtzprijs , een felbegeerd horloge, genaamd naar een bloemkweker uit de Gasthuislaan. Twee dagen duurde de tentoonstelling met bloemenstoet, traktatie en muziek.'

In het blad 'Rheder Spreng', rubriek Historisch Tuinen' van april 1996 stond een artikel over de vereniging: Floralia Velp 1906-1961 'Om de liefde en kennis voor bloemen en planten te bevorderen...' VOORJAAR IN RHEDEN EN ROZENDAAL.:bloemencorso Vereeniging Floralia
Voorafgaand aan de tentoonstelling werd er altijd een GROOT BLOEMENCORSO georganiseerd. Volwassenen en kinderen gingen dan met versierde fietsen en karren onder muzikale begeleiding van de 'Velpse Harmonie' of 'Kunst aan het Volk' aanvankelijk naar de Overtuin van Hotel Naeff en na de oorlog naar Landgoed Daalhuizen.
De afgebeelde foto is ter beschikking gesteld door de heer Miggelenbrink. Het is niet bekend waar en wanneer deze foto precies gemaakt is.

In 1961 schreef C. Willemsen* namens het bestuur een brief, waarin vermeld wordt dat wegens de geringe deelname van kinderen en financiële moeilijkheden, alle bestuursleden meenden te moeten bedanken als bestuurslid. Die brief betekende het einde van een vereniging, die meer dan 50 jaar –met wisselend resultaat- gepoogd had de liefde voor bloemen en planten bij de Velpsche schooljeugd te bevorderen.

*Een van de oprichters en voorzitter van 'Floralia' was Jacob Alberts en niet zoals in het boekje 'Kent u ze nog ...de Velpenaren' vermeld staat G. Albers, aldus de heer Rob Willemsen kleinzoon van Jacob Alberts. De vader van de heer Rob Willemsen was de heer C. Willemsen, die de bloemenzaak aan de Hoofdstraat heeft voortgezet, 'Bloemenhuis Alberts, C.F. Willemsen'. Grootvader was dus één van de oprichters en vader één van de ontbinders van vereniging 'Floralia'.

In de Arnhemsche Courant van 05-02-1942 staat: Op de begraafplaats Heiderust heeft gisteren middag de begrafenis plaatsgehad van wijlen den heer J. Alberts, bekend kweeker te Velp en een der oprichters van de Vereeniging 'Floralia'. De heer Alberts was trouw lid van de Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, welke Maatschappij hem enige jaren geleden de medaille van verdienste toekende. Veel heeft de heer Alberts voor 'Floralia' gedaan, hij was 35 jaar bestuurslid, waarvan 27 jaar voorzitter en bovendien een groot kindervriend.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin