Electrotechnische Handelsonderneming: Brinkman & Germeraad Afdrukken E-mail

 

In een huis met de bouwstijl ‘Amsterdamse School’ is de Egmondstraat nummer 11 is de wereldwijd bekend geworden onderneming Brinkman & Germeraad begonnen. 

 

Start in de oorlog

Het magazijnIn 1943 bestaat in Nederland een meldingsplicht voor jonge mannen vanaf achttien jaar. De jonge mannen worden aan het werk gesteld in Duitsland, waar de oorlogsindustrie kampt met een gebrek aan arbeidskrachten. Als gevolg van deze ‘Arbeidsensatz’ neemt het aantal onderduikers sterk toe, ook proberen mensen op alternatieve wijze hun kans op slavenarbeid voor de Duitsers te verkleinen. Zo ook Hendrik Lukas Brinkman (30) en Hans Willem Germeraad (27), zij starten op 1 maart 1943 een handelsvennootschap. Als doel geven zij op ‘het waarnemen van elektrotechnische agenturen’ en hun briefpapier vermeldt: ‘Fa. Brinkman & Germeraad Technisch Handelsbureau’. De firma wordt gevestigd in het woonhuis van de familie Brinkman, Egmondstraat nummer 11, een schuurtje dient als magazijn. De spaarbankboekjes werden geplunderd en ook ouders droegen iets bij. Het geluk is de heren welgezind, de bezettende macht laat beiden ongemoeid. Hun samengaan blijkt, zowel in persoonlijk als in zakelijk opzicht, een succes. Factoren als ervaring en know how spelen daarbij een belangrijke rol. Allebei weten ze wat verkopen is. De heer Germeraad heeft bovendien een opleiding in de elektrotechniek. De heer Germeraad blijft de eerste jaren bij zijn toenmalige werkgever en ‘verdeelt’ zijn tijd. Uit die periode is een privécorrespondentie tussen de heren Brinkman en Germeraad bewaard gebleven. De één schrijft vanuit Velp en de ander vanuit Zwolle, de woonplaats van de heer Germeraad. Deze brieven zijn te lezen in het boek ‘Herinneringen’ gemaakt naar aanleiding van het 50 jarig jubileum, ‘Terugblik op een halve eeuw Brinkman & Germeraad 1943-1993’. Zo ook deze brief van 22 augustus 1943 uit Zwolle: ' (met humor en toekomstvisie!) …In dank ontving ik de eerste foto’s van onze expeditieafdeling. Dergelijke dingen hebben veel waarde. Hoe moeten we anders later ons gedenkboek van het 25-jarig bestaan vullen? En bovendien is het interessant voor onze zonen-opvolgers. Die kunnen dan opscheppen hoe hun vaders het wereldconcern zijn begonnen ….’.  Deze brieven tonen het enthousiasme, de vooruitziende blik en handelsgeest van de ondernemers. Ze handelden onder andere in gietijzeren kookplaatjes. Dit was een bestseller, want bombardementen hadden net de gasfabriek in Arnhem uitgeschakeld en koken kon toen alleen nog met behulp van elektra. In 1947 komt de heer Germeraad uiteindelijk ook in Velp wonen. De beide compagnons kunnen hun zaken verder mondeling regelen. De materiële schade als gevolg van de oorlog is enorm. Er is dus heel wat te herstellen: een uitgelezen kans voor het ‘Technisch Handelsbureau’. Firma Brinkman & Germeraad krijgt het druk'.

 

Van klein naar groot
In 1946 treedt de eerste medewerker in dienst. Henny Mensink kan zich nog precies voor de geest halen hoe de toenmalige ‘Holding’ eruit zag: ‘Toen ik op 24 mei 1946 mijn intrede deed, was het kantoor gevestigd ten huize van de heer Brinkman. Dat was een kamertje van drie bij vier meter. Er stonden twee bureaus, een gasradiator en eenHet kantoor schrijfmachine uit een grijs verleden. Het magazijn was ondergebracht in een oude gehuurde schuur die in de oorlog diverse beschadigingen had opgelopen. Daar lag de verkoopvoorraad; lichtverdeelkasten, handbediende ‘aan-uit’ schakelaars, weerstanden, relais, motoren enzovoort’.
De kantoorruimte op het woonadres  van de Brinkmans en de schuur worden al snel te klein. Er volgen enkele verhuizingen, waaronder de uitbreiding van het magazijn naar een opslagruimte in de Wilhelminastraat. Langzamerhand begint de firma Brinkman & Germeraad in ondernemersland een steeds belangrijker plaats in te nemen. In 1948 wordt de firma Brinkman & Germeraad een N.V. en lijkt de groei niet meer te stuiten. In advertenties in de Velpsche Courant werden regelmatig mensen gevraagd om bij hen te komen werken. De eerste nevenvestigingen in Enschede en Rotterdam gaan open en er vindt uitbreiding plaats in Velp. In 1953 vierde de firma Brinkman & Germeraad haar 10 jarig jubileum. Een foto hiervan staat in het boekje ‘De Overtuin, hoe Velp een nieuw hart kreeg’ geschreven door Niek Ulrich. Het toont het personeel buiten bij restaurant Naeff, ‘De Overtuin’. In 1958 had de firma Brinkman & Germeraad reeds een zeer veelzijdig en omvangrijk leveringsprogramma. Om alle mogelijke klanten snel op de hoogte te brengen van het nieuws daarover, besloot de directie tot regelmatige uitgave van een mededelingenblad. Het kreeg de naam ‘Alles wat schakelt’. Het is inmiddels een prachtig overzicht van de ontwikkelingen op elektrotechnisch gebied vanaf 1958. Het ging over wasmachines, strijkijzers, maar er was ook een editie voor de industrieel gerichte sector over transformatoren, schakellessenaars, -kasten en –panelen, magneten en dergelijk. In 1968 bestaat Brinkman & Germeraad 25 jaar en de Velpsche Courant bericht op de voorpagina: ‘Alles wat schakelt’ is de slagzin van een Velps bedrijf, dat in 25 jaar tijds welhaast Amerikaanse ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Een kwart eeuw Brinkman & Germeraad N.V. Electrotechnische Handelsonderneming Velp, begonnen in een schuurtje-bij –huis en kantoortje-aan-huis, thans met vestigingen in Dieren, Enschede en Rotterdam, orders voor Spanje en Zuid-Afrika, plannen voor vestigingen in België en Duitsland. Eerst een tweemansbedrijf, thans nog steeds dezelfde twee mannen, directeuren van een N.V. met plm. 200 man in dienst.’  Inmiddels is het alweer jaren geleden (1993) dat het bedrijf haar 50 jarig bestaan vierde. De viering van dit gouden jubileum vond plaats op een tweedaagse bootreis op een heus cruise-schip: de Achille Lauro, beter bekend als passagiersschip Willem Ruys. Het werd een onvergetelijke aangelegenheid voor zo’n achthonderd personen. Tegenwoordig bestaat het bedrijf als zodanig niet meer. In 1996 werd het bedrijf overgenomen en in 1998 is het bedrijf verhuisd naar Duiven. Vooralsnog werd de naam Brinkman & Germeraad gehandhaafd, enige tijd later werd het Solar.

De informatie en foto’s komen uit het boek ‘Herinneringen: Terugblik op een halve eeuw Brinkman & Germeraad 1943-1993’ gemaakt naar aanleiding van het 50 jarig jubileum,

‘Mevrouw Wijnveld, jarenlang woonachtig in de Egmondstraat, wist zich nog te herinneren hoe bijzonder het was dat de heer Brinkman als één van de eerste bewoners van Velp een Fiat 500 had. Haar man hielp regelmatig met reparatiewerkzaamheden aan deze auto, want er mankeerde nogal eens wat aan. Haar kinderen speelden met de kinderen van Brinkman, Wim, Jan en Joke. Later had de familie Brinkman als één van de eerste een televisie. De hele buurt kwam kijken.
Drie wijkbewoners hebben gewerkt bij de firma Brinkman & Germeraad: Gerry van Gellicum, meneer Jansen en Silvia Bolderman. Gerry van Gellicum kon zich nog herinneren dat er in de jaren ‘60 regelmatig nieuwe elektrische apparaten op de markt kwamen, bijvoorbeeld de Braun keukenmachine. Vaak werden deze apparaten bij de firma gedemonstreerd door de fabriek. Winkeliers mochten geïnteresseerde klanten uitnodigen om zo’n demonstratie bij te wonen. Het was één van Gerry haar taken zo’n demonstratie zo goed mogelijk te organiseren. De afdeling witgoed vierde in die tijd zijn hoogtijdagen. Silvia Bolderman werkte meer dan dertig jaar bij ‘Brinkman & Germeraad’ en later bij de Holding van Solar in Duiven. ‘Was het nog maar zoals bij Brinkman & Germeraad, het was toen zo gezellig, het is nu allemaal zo groots’, vertelt Silvia.
In 2010 maakte het bedrijf bekend dat ze gaan verhuizen naar het westen.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin