Centrale Plattelandsbibliotheek Gelderland Afdrukken E-mail

In 1957 werd de Centrale Plattelandsbibliotheek voor Gelderland opgericht. Deze bibliotheekcentrale was van 1957 tot 1967 gevestigd aan de Schonenbergsingel op nummer 3. In de beginperiode werd alleen de bovenverdieping gebruikt , een jaar later het hele pand. Deze centrale verzorgde de inkoop, administratie, catalogus en de verspreiding van boeken naar plaatselijke bibliotheken in de provincie. Op de linkerfoto het pand met het bord van de Centrale in de tuin. De vraag naar boeken werd steeds groter. De verspreiding naar de verschillende bibliotheken vond plaats in boekenkistjes, deze werden ‘sleetjes’ genoemd. Er waren 'hele' en 'halve' kistjes. Zoals op de rechter foto te zien is, moet het een heel gesjouw zijn geweest. Op de kist staat:’CENTR. PLATTEL. BIBLIOTHEEEK G.L.D.’ Om de boeken naar de plaatselijke bibliotheken te vervoeren werd er een auto gekocht. De eerste bedrijfsauto was een VW kever, later kwam er een Ford Taunus.

 

Centrale Plattelands Bibliotheek Kistjes om boeken te vervoeren

 

In de salon was een boekenliftje om de boeken naar de eerste verdieping te brengen. Op de begane grond was een kamer ingericht voor het binden en plastificeren van boeken, een kamer voor administratieve werkzaamheden en een kamer voor de directie. Boven in de serre bevond zich de cataloguskamer. Ongeveer zeven personen waren, gedurende de begin periode, werkzaam in de bibliotheekcentrale. Directie binnendienst was mejuffrouw Cor van Ommen, zij woonde eerst op zolder en directie buitendienst was schrijver J.W. Ooms. Zijn opvolger was meneer Jan Vink en hierna in 1962, werd mevrouw L. Mesdag benoemd, zij woonde aan de Schonenbergsingel op nummer 11a. Meneer Vink werd gekozen uit 300 sollicitanten, er waren in die tijd al veel werkzoekenden. Uit de oude doosEén van de oorspronkelijke oprichters, de heer B. Doolaard (bestuur), en medewerkster P.C.J. van der Werf-de Boer hebben vijftien jaar voor de bibliotheek gewerkt. Mevrouw Bep Fluit begon, zoals verschillende anderen als leerling hulp assistente in 1959 en werd later medewerkster ten behoeve van de media. Ze ging na veertig dienstjaren in 1999 met de VUT.
De omstandigheden in het huis waren niet optimaal, er was geen centrale verwarming. Voor een beetje warmte werden oliekachels gebruikt, maar het bleef vooral in de winter behoorlijk koud. Bovendien was de vloer beneden in slechte staat en als het hard had geregend lekte het dak. In de strenge winter van 1962 / 1963 was de waterleiding bevroren en toen die ontdooide regende het in de directiekamer.
Voor het opbergen van de boeken werd elke ruimte benut en eigenlijk was er altijd ruimte tekort. Om dit probleem op te vangen werd er achter het huis nog een aanbouw gemaakt. In 1961 werd het besluit tot nieuwbouw genomen, het pand aan de Schonenbergsingel werd verkocht aan de Waterleidingmaatschappij Gelderland. Tot de verwezenlijking van de nieuwbouw mocht de C.P.G. als huurder het pand bewonen. Niet wetende dat het nog jaren zou duren voordat de verhuizing plaatsvond. Voor het nijpende tekort aan ruimte werd ook nog een barak van 88 vierkante meter in de tuin achter het huis geplaatst tegen de bestaande aanbouw aan.
In 1963 veranderde de naam; de Stichting noemde zich voortaan Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland. CPG werd PBG.
In een jubileumnummer van ‘Bibliotekst’ uit september 1972, een kontaktblad van de Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland, stonden nog enkele cijfers uit 1966:

‘aantal medewerkers PBG: 44
boeken PBG: 100.000
uitleningen: 600.000
lezers: 20.000
aantal OB-en: 18'

In de bibliotheek
’Dit jubileumnummer van ‘Bibliotekst’ is beschikbaar gesteld door mevrouw Beb Fluit. Het jubiluemnummer is gemaakt ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de Bibliotheek, toen gehuisvest aan de Reigerstraat in Velp. De Bibliotheekcentrale bestaat nog steeds en heet nu Biblioservice Gelderland, momenteel gevestigd in Arnhem Zuid.
Drie foto’s zijn beschikbaar gesteld door mevrouw van Wakeren. Zij heeft van 1958 tot 1960 als boekhoudkundige in de bibliotheek gewerkt. Op de foto met de boekenkistjes staat ze links, de andere dames zijn de medewerksters Elly Zoutendijk-Wilderom en Netty Bernard.
De foto met de boekenkast op de achtergrond is beschikbaar gesteld door mevrouw Fluit. Rechts op deze foto mevrouw Fluit zelf en links medewerkster Helma Groeneveld van Limbeek.

Helma Groeneveld is in 1966 in dienst getreden. Haar werkzaamheden waren hoofdzakelijk administratief. In haar begin jaren werkte ze ook in de uitleen. (informatie van Ger Groeneveld)

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin