Kunstenaar Afdrukken E-mail

Van Middelkoop

Samen met zijn vrouw Ria woont hij aan de Bergweg 24. Vanaf 1985 heeft proffessioneel kunstenaar Gerrit van Middelkoop de beschikking over een ‘schuur’ aan de Bergweg 24a. Deze schuur kent een rijke geschiedenis, maar maakte plaats voor de beeldende kunst. Behalve kunstwerken maakt Gerrit ook decors voor verschillende produkties. Hij is aangesloten bij de Alliantie, de Rhedense Stichting voor Kunst en Cultuur.
In de Rheder Spreng van mei 1996, een artikel over "Hekjes, velfpotten en bijzondere stoeptegels in Rheden, goed en fout straatmeubilair' staat: De Rhedense Kunst Commissie heeft vorig jaar een prijsvraag uitgeschreven onder beeldende kunstenaars om eens een heel nieuwe stoeptegel te ontwerpen. De resultaten waren verrassend. Gerrit van Middelkoop was een van de vier winnaars met een serie van zes gewone betontegels met daarin een chroomstalen pictogram (tekentje) verwerkt. Als voetganger ontdek je opeens een gezichtje met een bepaalde uitdrukking. Je ontdekt het zelf, je raakt aan de tegel gehecht.'
In het 'Beeldenboek, beeldende kunst in de openbare ruimte van de gemeente Rheden' wordt dit trottoirtegelproject 'Gezichten' ook vermeld. Het is geplaatst in diverse trotoirs in de gemeente Rheden op initiatief van de toenmalige Rhedense Kunstcommissie. De tegels bevatten gezichtjes die bij de kijker een bepaalde gemoedstoestanden kunnen oproepen. 
Tekening Casimirschool 1987

De afgebeelde tekening van de Openbare Basisschool Velp-Noord voorheen Prof. Casimirschool is gemaakt door Gerrit in 1987. Hij vertelde dat dit was in het kader van een aktie voor een goed doel. Alle leerlingen kregen er een. De tekening is ter beschikking gesteld door de familie Lijkendijk.

Vanaf 1 oktober 2006 is op de bovenverdieping van Bergweg 24a de tentoonstellingsruimte “De Dingenfabriek” gevestigd met producten die behoren tot het brede terrein van de toegepaste kunst. Behalve de verkoop van deze producten kunnen er ook vergaderingen worden gehouden en is er een ‘Bed & Breakfast’ mogelijkheid. Kunstenaar Gerrit van Middelkoop kennen we ook als bedenker van de KKK ronde. Koffie, Kunst en Keien in Velp.

Partoll

Onder ‘De Dingenfabriek’ heeft kunstenaar Edwin Partoll jarenlang zijn atelier gehad. Hij is opgeklommen tot een nationaal erkend kunstenaar. Van zijn hand is het prachtige kunstwerk met de twee vogels ter ere van de begraven kinderen aan de Rooms Katholieke begraafplaats op de Bergweg.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin