Kerkje aan de Bergweg Afdrukken E-mail

In een aardig, oud boerenhuis, hoek Tuinstraat en Vianenstraat werden de vergaderingen der eerste Afgescheidenen gehouden. Deze Afgescheidenen waren verboden. Later, toen de Afgescheidenen erkend waren als Christelijke Gereformeerde Kerk bouwden zij de Noorder Kerk aan de Bergweg hoek Wilhelminastraat.
(uit het boekje Rheden en Rosendaal in den loop der Eeuwen van S. Reynders)

In het boek van E.J.Jansen, “De kerk in ’t midden, 125 jaar Gereformeerde kerk te Velp”, 1966 lezen we:
Op 19 september 1845 wordt aan de koning Willem II een verzoekschrift gezonden om ‘als eene Christelijke afgescheiden gemeente in de burgerlijke maatschappij erkend en toegelaten te worden’. De Velpse gemeente krijgt haar erkenning op 9 december 1845. In dit jaar wordt ook begonnen met de bouw van de eerste kerk. Voor 4 gulden per jaar wordt het recht van opstal verkregen van ‘een hoek gronds, groot 18 roeden en 90 ellen op de Buitenplaats genaamd Schoonenberg onder Velp, welke hoek gronds een gedeelte is van het perceel genaamd den Bree. Welke bovengenoemde hoek der Boschhegge grenst ten oosten aan de oude Rozendaalsche Hooiweg (nu Wilhelminastraat), ten westen en ten zuiden aan bovengenoemd perceel en ten noorden aan de Zandbergsche weg (nu de Bergweg)’

Zo staat het in een afschrift van de Akte van Eigendomsovergang d.d. 9 november 1846. De eigenares van deze grond en bewoonster van het huis Schoonenberg, freule Elisabeth Aletta van der Burch van Spieringshoek, bewees hierdoor haar sympathie voor de Afgescheidenen. In 1873 heeft de kerk dit stuk grond gekocht.

15-10-1934 Arnhemsche courant Afgescheidenen kerk Velp

Kerkje Bergweg Kerkje Bergweg, uit De Oostelijke Veluwezoom in oude ansichten samengesteld door E.J. Jansen, secretaris v.d. Oudheidkundige Kring 'Rheden Rozendaal'

Als de kerk haar eerste eigen predikant krijgt wordt in 1861 in de Wilhelminastraat (nu huisnummers 9/11) een pastorie gebouwd. In 1887 vindt er een verbouwing plaats waarbij het aantal zitplaatsen wordt uitgebreid en de kap van de kerk wordt vernieuwd. In 1905 wordt de pastorie met tuin (perceel D6756) verkocht aan A. Wijlhuizen. Naast de kerk verrijst een nieuwe pastorie. (op de foto's te zien links van de kerk).

Bouwtekening pastorieIn 1912 werden de Gereformeerde Kerken verenigd. Toen het samengaan van de kerk aan de Bergweg (Afgescheidenen) en het  kerkje in de Kerkallee (Dolerenden) een feit werd, was een grotere kerk noodzakelijk. Aan de Parkstraat werd op 25 februari 1913 een nieuwe kerk in gebruik genomen. Beide kerken werden toen van de hand gedaan. De Noorderkerk, zoals de kerk aan de Bergweg ook wel genoemd werd, werd verkocht aan A. Wijlhuizen. De pastorie komt in eigendom van Nic.Feis.

Vanaf 1915 werd de kerk een Citroengarage, de werkplaats van Hendriks & Zn. Boven de ingang van de kerk staat: N.V. Autobedrijf WIJLHUIZEN. In 1944 gedurende de Slag om Arnhem is de garage, het voormalige kerkje in vlammen opgegaan.

De voormalige pastorie staat er nog, en is nu Wilhelminastraat 13. Het is in gebruik geweest als kruidenierswinkel van Groenhof en winkel in kantoorbenodigdheden van Adriaan Dominicus. Nu is het een woonhuis.
Op de plaats van het kerkje staat nu een dubbele woning, Bergweg 1 en 1a.

 

Copyright © 2012 Historievandaalhuizen.nl. Admin